corpo-ratio-1-1611058304 | Danubiana}

CORPO-RATIO

09. február 2021 - 28. marec 2021

Kurátor: Vladimír Beskid

Michal Černušák (1982) patrí k výrazným predstaviteľom súčasnej slovenskej figurálnej maľby. Na svoje rozmerné plátna premieta globálny svet masmediálnych informácií, kapitálu a manipulácií, nemoci mocných a ich kritické reflektovanie. Tu sa často objavujú vznášajúce sa architektúry, kozmonauti aj developeri, hýriace plážové párty, rútiaci sa americký sen, ale aj scény katastrof a kolízií (Federal Bank, European Dream, MakeMy History). Podobne maliar prináša pouličné scény veľkomiest s množstvom anonymných chodcov ( Yes We Could; We Saw You), či koncentruje sa na zobrazenie lídrov - ich politické a korporatívne mítingy s reflektoro-vými„vypálenými" očami, zobrazených v nabubralej pseudobarokovej architektúre (Leaders; Nomenklatúra; Board ofDirectors). Charakteristická je aj jeho kombinovaná technika maľby – iluzívne air brushové podanie, akrylové farby a expresívne vstupy olejom.