marian-varga-vo-fotografiach-cesko-slovenskych-fotografov-1638279010 | Danubiana}

Marián Varga vo fotografiách česko-slovenských fotografov

28. október 2022 - 29. január 2023 Kurátori: Martin Marenčin, Jozef Ondzik, Jana Vargová, Vincent Polakovič

Vážení priatelia,
vážení obdivovatelia života a tvorby Mariána Vargu,

dovoľujem si vás osloviť z múzea moderného umenia Danubiana.
Na budúci rok uplynie 5 rokov od smrti československej hudobnej legendy, výnimočného hudobného skladateľa, jedinečného inštrumentalistu na klávesových nástrojoch a nezabudnuteľnej osobnosti, Mariána Vargu. Tento neopakovateľný umelec svojou tvorbou a životom ovplyvnil niekoľko generácií hudobníkov a obdivovateľov populárnej a vážnej hudby nielen u nás, ale aj vo svete.
Stál pri zrode preslávených hudobných skupín Prúdy a Collegium musicum, ktoré patria dnes ku klenotom našej hudobnej scény.
Marián Varga už počas svojho života fascinoval svoje publikum a bol mimoriadne „zaujímavým objektom“ fotografov, filmárov, literátov a výtvarných umelcov, ktorí jeho spoločnosť radi vyhľadávali a predovšetkým „zvečňovali“.
Danubiana Meulensteen Art Museum sa pri tejto príležitosti rozhodla uskutočniť na ploche 1 600 m2 spoločnú výstavu fotografií Mariána Vargu, zastúpených viacerými československými fotografmi, ktorí mali možnosť zaznamenať a zdokumentovať jeho život aj tvorbu.
Toto cestou by sme vás radi oslovili, či by ste mali záujem zúčastniť sa na tejto výstave a svojimi fotografiami obohatiť jej jedinečný charakter a poslanie.
Na uskutočnenie tohto umeleckého projektu sme získali súhlas od umelcovej manželky, pani Jany Vargovej, a naším zámerom je výstavu otvoriť 28. 10. 2022, počas 32. ročníka Mesiaca fotografie, ktorý sa každoročne uskutočňuje v Bratislave.
Pri príležitosti tejto výstavy, ktorá by sa skončila 29.01.2023, chystáme aj vydanie reprezentatívneho katalógu, kde budú predstavené všetky vystavené fotografie.
Od každého záujemcu vyžadujeme elektronické zaslanie fotografie vo vysokom rozlíšení 300 DPI, na mail: vincent@danubiana.sk
Posledný termín prijatia fotografií je 30. 3. 2022, vtedy sa začínajú grafické práce na pripravovanom katalógu.
Pokiaľ bude fotografií od jedného autora viac, organizátor si vyhradzuje možnosť vybrať tie, ktoré dá vytlačiť, paspartovať, zarámovať a odprezentovať na výstave.
Vybrané fotografie sa po výstave stanú majetkom múzea Danubiana a v budúcnosti budú naďalej slúžiť na uskutočňovanie výstav aj v iných výstavných priestoroch, predovšetkým v československých múzeách a galériách.
Každý z vystavujúcich fotografov dostane 5 katalógov a 10 voľných rodinných vstupeniek na výstavu.
Ďakujeme vám za posúdenie našej ponuky a veríme, že ak to bude z vašej strany čo i len trochu možné, aktívne sa na tejto výstave zúčastníte.

S priateľským pozdravom
Vincent Polakovič, riaditeľ múzea