obrazy-3-1681215829 | Danubiana}

Obrazy

06. jún 2023 - 03. september 2023 Kurátor: Vincent Polakovič a Laura Carratalá Díez
(zástupkyňa vedúcej misie veľvyslanectva Španielskeho kráľovstva)

Výstava k predsedníctvu Španielska v EU

Farba, priestor, podivuhodná forma vecí a detailov nášho sveta vyzýva diváka ponoriť sa do čarovného sveta imaginácie Miguela Ibañeza. Prezentujeme ich z bohatej zbierky súčasného európskeho a svetového umenia Gerarda H. Meulensteena, holandského mecenáša umenia a samotného zakladateľa Múzea moderného umenia – Meulensteen Art Museum Danubiana. Miguel Ibañez má obrazy netradične rozložené po podlahe v ateliéri. A aby na ne dosiahol, potrebuje veľkú štetku s dlhou rúčkou. Jeho maľby zaujmú perspektívnym riešením obrazového priestoru. Paradoxom kompozície je nestále ohnisko, ktoré je premenlivé. Zároveň je však aj paradoxom priestorovej ilúzie jeho obrazov, keď blízke sa zdá byť vzdialené a malé akoby zväčšené. Toto obsahové a vizuálne napätie v maliarskom procese prináša aktuálne významy maľby, ktorá sa vyjadruje asociatívnou skladbou tvarov a farieb a pomáha si osobitým autorským rukopisom. Preto je pre Miguela Ibañeza dôležitá interpretácia atmosféry doby a babylón času s jeho intenzívnym prežívaním reality. Prirodzeným spôsobom si prisvojuje výrazové prostriedky zdôrazňujúce explozívnu silu kontrastných a svietivých farieb. Expresívny rukopis, ťahy štetca alebo špeciálnej štetky akoby vystupovali z plochy obrazu, ktorý sa pred nami otvára, no čoskoro mizne v spleti jasných a kontrastných odtieňov farieb. Často nám ich však tajomne prekrýva alebo jemne premaľuje, akoby si rozmyslel, či nám zvolený motív vôbec chce ukázať. Predstavy a sny si taktiež necháva zakliate v bohato nanesených farbách a líniách, ktoré napĺňajú takmer kozmický obrazový priestor.
Ibañez ovláda plochu obrazu tromi základnými prvkami: farbou, formou a priestorom. Farba a forma sú možno v tomto pocitovo nekonečnom priestore relikviami stôp po civilizácii. Aj preto je takýto prístup blízky expresívnym princípom tvorenia, ktoré nás okamžite vtiahne do umeleckého sveta Miguela Ibañeza.

Dagmar Kudoláni Srnenská

Biografia

Miguel Ybáñez sa narodil v r. 1946 v Madride (Španielsko). Žije a tvorí v Amsterdame (Holandsko) a v Ampurdàn (Španielsko). Tvorí v súlade s tradíciami umenia Arte Povera a na to, aby mohol vytvoriť diela rôznych mierok a foriem, si osvojil širokú škálu techník. Reliéfy, sochy a asambláže vytvára z tkaniny, lepenky, kovu, sadry and nájdených predmetov. Miguel Ybáñez tvrdí, že podstata jeho tvorby je vyjadrenie univerzálnych citov, ktoré existujú v našom zdieľanom extra-dimenzionálnom priestore. Verí, že tento jazyk bez slov je porozumiteľný naprieč kultúrami a vidí svoje dielo ako kanál, médium prostredníctvom ktorého posiela svoje idey budúcim generáciám. V priebehu svojej kariéry vystavoval svoje diela po celej Európe a Južnej Amerike. Samostatné výstavy mal napríklad v Museo Nacional de Bellas Artes, Rio de Janeiro (BR); Museo de Arte Moderno v São Paolo (BR); Singer Museum v Larene (NL) a v Museo Español de Arte Contemporaneo v Madride (ES). Skupinové výstavy absolvoval napríklad v GRIMM, New York, NY (US); výstava pod názvom Spanish Art Tomorrow (Španielske umenie zajtrajška) putovala okrem iných do Bronx Art Museum, New York, NY (US), Corcoran Museum, Washington, D.C. (US) a Metropolitan Museum and Art Center, Miami, FL (US).