obrazy-1631189565 | Danubiana}

Obrazy v mojej hlave

20. november 2021 - 30. január 2022

Martin Krajc sa narodil v roku 1984 v Prahe. V rokoch 2003-2009 študoval na pražskej Akadémii výtvarných umení v ateliéri Michaela Rittstein a Vladimíra Skrepla. V rámci štúdia pôsobil pol roka na madridskej Facultad de Bellas Artes de Universidad Complutense, kde sa nechal inšpirovať španielskymi majstrami. Autor sa prevažne sústreďuje na médium obrazu a rozpracováva ho do rôznych foriem.

Pre Martina Krajca je typický jeho mimoriadne uvoľnený expresívne maliarsky rukopis, ktorý sa stal jeho poznávacou značkou už na škole. Istá miera jednoduchosti v kombinácii so silnou expresiou z neho robí jedného z najpozoruhodnejších súčasných mladých expresionistov. Motívom obrazov, ktoré variuje v cykloch, sú mu veľkomesto, figúry a zvieratá v modernistických interiéroch alebo z posledného obdobia zobrazenie naddimenzované figúry inšpirované estetikou a zobrazovacími princípy súčasnej reklamnej a umeleckej fotografie. Dôležitým sa pre autora stalo členstvo v umeleckej skupine Obr., S ktorou prezentoval svoju tvorbu v rámci putovných výstavných projektov v Českej republike, Slovenskom a Nemecku.

Martin Krajc tiež pravidelne vystavuje na svojich autorských výstavách a je zastúpený v dôležitých verejných a súkromných zbierkach umenia.