okamih-1674828728 | Danubiana}

OKAMIH

31. január 2023 - 23. apríl 2023 Kurátorka: Dagmer Kudoláni Srnenská

Umelecká tvorba Martina Dzureka sa vyvíjala v priebehu niekoľkých desaťročí. Výber z jeho tvorby prezentujeme v Danubiane pod názvom Okamih. Má to svoje myšlienkové aj umelecké pozadie. Ako povedal: „Som vďačný za každý okamih, keď cítim význam, že som“. Jeho výtvarný prejav je bohatý a širokospektrálny. Popri sochách komorného charakteru, neoddeliteľnou súčasťou tvorby je aj monumentálna plastika a maľba. V ostatných rokoch sa jeho výtvarné aktivity rozšírili o interaktívne inštalácie a performance, v ktorých sa spája hudba, divadlo, fotografia, literatúra a video. Myšlienkovo sa sústreďuje na vzťah muža a ženy, medziľudské vzťahy, blízke sú mu religiózne témy. Vo svojej tvorbe využíva zdanlivo neopracovaný alebo patinovaný kov, najmä bronz, sporadicky i drevo, sadru, plast ale aj včelí vosk niekedy nájdené objekty „object trouvé“. Princípy zrkadlenia a symbolického významu duality negatívu a pozitívu. Istým vyvrcholením jeho tvorby je drevený objekt v podobe hudobného nástroja Ostium (2022). Je symbolickým až surreálnym príkladom harmonizačného úsilia tvaru a línie. Pri prepojení viacerých umeleckých médií má rád netradičné miesta a spoluprácu s inými tvorcami. Pripomeňme si aspoň významné umelecké prejavy z posledných piatich rokov. Na festivale Biela noc v Bratislave predstavil performance pod názvom Odpusti si (2017). Konalo sa v kaplnke Sv. Jána pri Františkánskom kostole. V roku 2019 objekt Spojili nás pre Jána a Martinu ako symbol uctenia si ich pamiatky. Performance Bdelosť– koncept a objekt Martin Dzurek, hudba Stroon. V rokoch 2021-2022 Zrkadlenie-tridsaťminutový film so spoluautormi Danielom Pastirčákom, Táňou Pauhofovou, Pjonim,Stroonom, Petrom Pavlacom a Jakubom Šteineckerom.
Žije v Modre, výrazne sa venuje ekológii a charite.

Dagmar Kudoláni Srnenská

Biografia

Martin Dzurek sa narodil 8.marca 1973 v Bratislave. Bohatá je jeho sochárska tvorba, najmä reliéfna, monumentálna a pamätníková. Realizoval monumentálny oltár ECAV v kostol v Krpeľanoch (2011), objekt Puzzle pri Dome umenia Piešťany (2012), Pamätník Martina Rázusa v Bratislave (2013), Pamätník misionárom v Nitre (2015). K významnejším radíme inštaláciu realizovanú pre kostol v Drážovciach pod názvom Ak chceš (2013), polymuzický projekt nazvaný Gesamtkunstwerk -Kompozícia pre 12 objektov a jedno prázdne miesto (2014). Performance Smetisko – Súlad (2015) sa realizovalo na skládke odpadu v Dubovej, bolo vybrané na VI.Bienále voľného výtvarného umenia v Turčianskej galérii v Martine (2016). Často má svoje prezentácie v rámci podujatia Biela noc. V rokoch 2021-2022 vytvoril so so svojimi spolutvorcami tridsať minútový film Zrkadlenie.Od roku 2004 spolupracuje ako dobrovoľník s Úniou nevidiacich a slabozrakých Slovenska, kde vedie výtvarný ateliér. V roku 2007 založil výtvarnú skupinu Svetlo, ktorej členmi sú ľudia nevidiaci a slabozrakí.