ilustracie-5-1576675715 | Danubiana}

Ostrovy farieb

24. január 2020 - 29. marec 2020

Ilustrátorka a včelárka Simona Čechová začala svoju cestu k ilustrácii už na základnej škole, kde sa na svoje obrazy podpisovala – Simona Čechová ilustrátorka. Odvtedy jej cesta neviedla priamo k tejto profesii ale rozhodla sa, vlastne tak trocha náhodou, študovať v Spojenom kráľovstve zmes marketingu a vizuálnej komunikácie. A podľa všetkého práve toto rozhodnutie ovplyvnilo jej ďalšie smerovanie. Po niekoľkých rokoch príklonu k oblasti marketingu sa vrátila k svojmu prapôvodnému zámeru a stala sa z nej ilustrátorka.

Práve profesijný mix a počiatočná nevyhranenosť Simonu pozitívnym spôsobom ovplyvňujú doteraz. Jej práca v sebe nemá iba jeden jasný a zakorenený štýl, dokáže svoju tvorbu transformovať, snaží sa skutočne pochopiť, k akému cieľu je vhodné sa nasmerovať. Vie dobre načúvať, zodpovedne pristúpiť ku každej ilustrátorskej úlohe a bezchybne ju odkomunikovať, či už smerom navonok alebo dovnútra.

Divákovi môže pri pohľade na jej široké portfólio udrieť do očí akási bipolárnosť Simoninej tvorby. Tú v sebe nesie najmä dvojitý charakter jej práce – analóg a digitál. Každý podporený sebe vlastnou poetikou.

Analógové prace, z ktorých Simona prirodzene pôvodne vychádzala, majú silný intímny charakter. Jednotlivé elementy na ilustráciách používa striedmo a minimalisticky. Rovnako ako lomené farby s kontrastnými elementárnymi farbami. Každý obraz má svoju atmosféru a istý pokoj. Vrcholom tejto oblasti Simoninej práce je jej autorská kniha Včelár Jožko (vydavateľstvo Ikar, edícia Stonožka). Práve autorská práca a osobný nádych knihy dal Simone priestor vytvoriť autorské dielo s posolstvom.

Naproti tomu je digitálna poloha Simoninej práce o čosi iná. Bohatá, plná sviežich intenzívnych farieb, hravá. Práve Simonina práca s farbou hrá v jej tvorbe veľmi dôležitú úlohu a je jednou z jej najsilnejších predností. Kompozície a štylizácie v ilustrácii stavia odvážne a nebojácne. Hrá sa s tvarmi a je jej veľmi blízka štylizačná nadsádzka. Veľmi cenný je aj skrytý humor a občasná jemná irónia. Najvýraznejšími príkladmi digitálnej práce sú knihy vytvorené v tvorivom páre so spisovateľom Michalom Hvoreckým pre vydavateľstvo Monokel – Bratislava, čarovná metropola a Maliar a chlapec. Pri druhej spomínanej Simona potvrdila svoju otvorenú myseľ a majstrovstvo transformácie svojho štýlu, keď na 32 stranách knihy dokázala interpretovať celú šírku diela barda slovenského výtvarného umenia, Ľudovíta Fullu.