retrospektiva-7-1648044084 | Danubiana}

Retrospektíva

10. september 2022 - 23. október 2022 Kurátorka: Júlia N. Meszáros

Od 1958 do 1963 študoval na fakulte maliarstva Maďarskej akadémie výtvarných umení. Od 1963 do 1968 bol členom Zuglói Kör (Spolok v Zugló). V roku 1964 pomocou štipendia Károlyiho nadácie precestoval západnú Európu. V roku 1968 bol členom Iparterv-csoport (Skupina priemyselného plánu). V roku 1970 pracoval vo Vence (Francúzsko). V rokoch 1971-1972 získal štipendium Múzea Folkwang. V sedemdesiatych rokoch 20. storočia vytvoril aj priestorové plastiky a návrhy sôch. Zapojil sa do tvorivej práce Umeleckej kolónie v Győri, ktorá bola pretvorená na sochársku kolóniu (RÁBA Symposion, 1976 – 1978). V roku 1986 sa spolu s Imrem Bakom, Károlyom Kelemenon a Ákosom Birkásom predstavil na Benátskom bienále. V deväťdesiatych rokoch minulého storočia ho začala zaujímať východná filozofia. Okrem zahraničných štipendií získal aj množstvo významných medzinárodných a maďarských umeleckých cien: 15. festival maliarstva, osobitná cena poroty, Cannes-sur-Mer (1982); I. cena, 4. európske grafické bienále, Baden-Baden(1985); Munkácsyho cena (1986); titul zaslúžilý umelec (1997); I. cena vlajkovej súťaže UNESCO Liberty ’98 (1998); Kossuthova cena (2001). Od roku 2005 sa stal riadnym členom Széchenyiho literárnej a umeleckej akadémie, v roku 2006 bol zakladajúcim členom Nyílt Struktúrák Művészeti Egyesület (OSAS – Umelecký spolok otvorených štruktúr).
István Nádler je hlavným generátorom a významným predstaviteľom nových umeleckých ašpirácií, ktoré sa začali v šesťdesiatych rokoch minulého storočia. Jeho rané diela sú lyrické abstrakcie, po ktorých nasledovali geometrické abstraktné maľby veľmi priblížené k tvrdosti a chladnej dokonalosti hard edge, založené na štrukturálnom princípe a redukované na základné plastické vzťahy, a zároveň aj sochy z ohýbaného plechu. Originálna vnímavosť farieb a bohaté, osobné vyjadrenie pocitu od osemdesiatych rokov minulého storočia viedli umelca k zmyselno-meditatívnemu maľovaniu plnému kontrastov a reflexií.