FRESO portret | Danubiana}

Zrodenie Pičusa

29. august 2015 - 25. október 2015

Soška malého mužíka s neproporčnou postavou a arogantne nahnevaným výrazom tváre. Postava je rozdelená približne na tri tretiny, každá z nich reprezentuje jednu časť tela – hlavu, trup a nohy. Práve toto zjednodušené delenie vytvára zdanlivý anatomický nepomer a jeho obrovská hlava už na prvý pohľad pôsobí smiešne. Takto sa dá stručne charakterizovať socha Pičusa, ktorá sa stala veľmi populárnou medzi zberateľmi umenia, kunsthistorikmi, ale aj v laickej verejnosti.
Názov Pičus sa ťažko prekladá, ale ide o človeka na hranici medzi smiešnym chytrákom a zároveň zákerným hajzlíkom, zakomplexovaným, ale aj namysleným arogantným bastardom, akí vás v živote tak často veľmi hnevajú. Jedným z najvýstižnejších výrazov je Niemand.
Rovnako ťažké ako preložiť presný názov, je aj opísať celú skladbu emócií, ktoré táto socha vzbudzuje a hlavne reprezentuje. Už spomenutú aroganciu, negativizmus, zakomplexovanosť, podlosť a zákerno-nezdravú dôležitosť. Esencia záporných emócií, aké sa ľudia celý život snažia skrývať, sa objavuje v približne meter vysokom pánovi, ktorý svoju bezvýznamnosť završuje ešte aj malým penisom. Táto séria emócií spôsobuje paradoxne pocit smiešnosti, jeho bezvýznamnej dôležitosti a arogancie.
Autor Viktor Frešo sa vo svojej tvorbe často zaoberá hraničnými emóciami, vedome vyvoláva diskusie okolo stereotypu vnímania umenia a hodnôt umeleckej prevádzky. V soche Pičus presmeroval túto stratégiu do ľudských vlastností, ktoré nie náhodou pripomínajú sériu siedmich dedičných hriechov.
„Ľudia s veľkou hlavou ma vždy fascinovali, vyvolávali vo mne pocit výnimočnosti a ich energia na mňa veľmi príjemne pôsobila,“ povedal autor na margo histórie sochy Pičus. Tento triviálny dôvod v deväťdesiatych rokoch inicioval vznik prvých olejomalieb ľudí s veľkou hlavou a s podobným výrazom, aký nájdeme v dnešnej soche Pičusa. Neskôr, v roku 2011 sa jeho 3D verzia objavila v buste vystavenej v Galérii mesta Košice s názvom MONGY. V roku 2013 sa Pičus prezentoval po prvý raz ako socha celej postavy na festivale Bea city Beats, kde počas koncertov stál na pódiu po boku svetových hviezd. Je zaujímavé sledovať, ako si Pičus nachádza širokú škálu fanúšikov, hoci je to vlastne mužík prezentujúci sériu negatívnych emócií.