LUKAC portret | Danubiana}

Botanický sen

23. jún 2001 - 07. september 2001 Kurátor: Ľudovít Petránsky Jr.

Napriek tomu, že Milan Lukáč je zvyknutý zvárať kusy železa, má vyvinutý cit pre líniu. Ako sa prezentoval aj na tejto výstave, nie je len sochárom, obľúbil si aj kresbu a grafiku. Súbor diel, ktoré vytvoril v poslednom období, nazval výstižne Botanický sen. Učaroval mu svet prírody, kvety, steblá trávy, hmýrenie hmyzu a všetkého, čo má krídla. Učaroval mu vodný živel i svet botanických atlasov. Rôzne druhy zo živočíšnej ríše, ktoré defilujú v jeho tvorbe, umelec obdaril svojou fantáziou, ktorou ich pretvoril na umelecké dielo. Pri hľadaní adekvátnej umeleckej formy využil svoje sochárske i kresliarske schopnosti. V sochárskej koncepcii využíva tradície popartového objektu. Asamblážové objekty kombinuje zváraním rôznych materiálov, najmä kusov kovového šrotu, a v ich komponovaní často využíva lineárne štruktúry, ktoré majú zázemie v jeho kresliarskych schopnostiach. Botanické sny, vytvorené či už v materiáli, alebo na papieri, sa vyznačujú krehkosťou prírodných foriem, ktoré ožívajú v bronzových a kovových objektoch, grafikách i reliéfoch. Nápaditosť a vtipná hra foriem, ktorej nechýba humor a zveličenie, ich situuje na pomedzie surreálnych vízií. V Lukáčovej tvorbe sa príkladným spôsobom spojili dva princípy – integrácia sochy s priestorom, prelínanie hmotného s odhmotneným a schopnosť abstrahovať tvar v čistej lineárnej forme.

Biografia

Sochár Milan Lukáč sa narodil v roku 1962 v Bojniciach. V rokoch 1981 – 1987 študoval na VŠVU v Bratislave sochárstvo (prof. J. Kulich a L. Snopek) a v roku 1985/1986 na École Nationale Supérieure des Beaux Arts v Paríži (prof. Jean Cardot). Pôsobí ako docent na Fakulte architektúry STU v Bratislave. Venuje sa komornému a monumentálnemu sochárstvu, maľbe, kresbe a grafike. Zúčastnil sa na medzinárodných sochárskych sympóziách v Holandsku, Francúzsku, Mexiku, Nemecku a Taliansku. Za svoju tvorbu získal mnohé ocenenia doma i v zahraničí, napr. Cenu Martina Benku, Prix Paul Louis Weiller v Paríži, I. cenu v súťaži na Pamätník holokaustu v Bratislave, titul laureát Eurocréation v Niorte, Prix-Itinéraire v Levallois a i.