Historia | Danubiana

História múzea Danubiana

Projekt Danubiany možno datovať do roku 1990, keď Vincent Polakovič z Popradu spoločne so svojimi priateľmi úspešne uskutočnil cestu po stopách Vincenta van Gogha. Počas takmer mesačnej cesty navštívili všetky miesta, kde tento slávny holandský maliar žil a tvoril.

Po návrate, plný emócií a nadšenia, otvoril 9. septembra 1993 v Poprade prvú súkromnú galériu na Slovensku pod názvom Žltý dom Vincenta van Gogha. Cieľom tejto galérie bolo pokračovať v myšlienkach, o ktoré sa pred vyše 100 rokmi usiloval tento slávny umelec ešte počas svojho pôsobenia a života v juhofrancúzskom meste Arles. Okrem kópií van Goghových diel vytvorených najznámejšími slovenskými reštaurátormi v ňom pravidelne predstavoval na samostatných a kolektívnych výstavách diela súčasných, predovšetkým slovenských výtvarných umelcov. V roku 1994 sa zoznámil s holandským zberateľom a podporovateľom umenia Gerardom Meulensteenom z Eindhovenu, ktorý mu vo vtedajších zložitých ekonomických podmienkach finančne pomohol tento sen plniť.

V rámci spoločných rozhovorov uskutočnených v rokoch 1995 – 1999 Gerard Meulensteen spoločne s Vincentom Polakovičom dospeli k rozhodnutiu postaviť v Bratislave doteraz chýbajúce múzeum moderného umenia, v ktorom by v moderných, architektonicky atraktívnych priestoroch okrem slovenských umelcov mohli predstavovať aj zahraničných maliarov a sochárov. V roku 1999 spustili južne od Bratislavy na polostrove pri vodnom diele Čunovo výstavbu múzea.

Múzeum, ktoré dostalo meno Danubiana Meulensteen Art Museum, bolo 9. septembra 2000 slávnostne otvorené a začalo svoju činnosť v zmysle zámerov a myšlienok, ktoré si ako zakladatelia predsavzali.

Finančný vklad do vzniku takejto kultúrnej inštitúcie zo strany zahraničného občana bol v tom čase na Slovensku, a možno povedať aj v bývalých krajinách postsocialistického bloku, unikátnym a ojedinelým počinom.

V roku 2008 sa zakladatelia múzea začali zaoberať myšlienkou dostavby o priestor, v ktorom by bolo možné vystaviť stálu zbierku umenia. Iniciovali stretnutie mladých holandských a slovenských architektov, výsledkom ktorého bola projektová dokumentácia slúžiaca ako podklad na vybavenie všetkých potrebných povolení pre začiatok stavby.

V roku 2011 sa Gerard Meulensteen rozhodol svoje múzeum venovať Slovensku. Vláda SR tento veľkorysý dar prijala, a tak prostredníctvom Ministerstva kultúry SR vznikla nezisková organizácia, ktorá v budúcnosti mala nielen pokračovať v organizovaní výstav, ale predovšetkým úspešne dostavať Danubianu podľa pripravených projektov.

Samotná dostavba bola po úspešnom verejnom obstarávaní spustená 17. marca 2013. Múzeum v novej podobe bolo slávnostne otvorené a odovzdané širokej verejnosti ministrom kultúry SR Marekom Maďaričom 9. septembra 2014.

Medzinárodná porota zložená z architektov a staviteľov rozhodla udeliť dostavbe múzea ocenenie Stavba roka za rok 2014, čím bolo nepriamo potvrdené, že cesta ktorou sa od roku 2000 vybrali zakladatelia múzea bola správna, všeobecne prospešná a kontinuálne priamočiara.

Odvtedy sa v Danubiane predstavilo skoro 50 výstav, ktoré videlo 120 000 domácich a zahraničných návštevníkov.

Danubiana sa stala novým symbolom modernej Bratislavy o čom svedčí aj skutočnosť, že v roku 2016 získala cenu Júliusa Satinského Bratislavská čučoriedka.

Na základe odporučenia správnej rady sa v súčasnosti pripravuje dostavba múzea o Pavilón súčasného umenia, ktorého priestory by mali byť otvorené v roku 2020. V jeho výstavných sálach by mali byť v budúcnosti predstavované diela mladých slovenských výtvarných umelcov.

V orgánoch neziskovej organizácie, ktorá má názov DANUBIANA – Centrum moderného umenia, majú dnes väčšinové zastúpenie nominanti Ministerstva kultúry SR a predsedom jej správnej rady je od jej vzniku v roku 2012 Gerard Meulensteen.