Ferenc Lantos
1929 - 2014
HU
Výtvory prírody
04. september 2024 - 27. október 2024
Hermann Nitsch
1938 - 2022
AT
Pocta vo farbe
10. september 2024 - 24. november 2024
Josef Mikl
2029 - 2008
AT
Obrazy
04. september 2024 - 27. október 2024