Alexej Vojtášek
1952 - 2023
SK
Metamorfózy predstáv
14. december 2023 - 28. január 2024
Jacqueline Rudavský
SK
Katarína Vavrová
SK
Slovenské Impresie II.
15. december 2023 - 28. január 2024