KARL PRANTL
1923 - 2010
A
Rodina a priatelia
04. január 2013 - 17. marec 2013
Bahram Hajou
1952
SY
Dialóg
19. január 2013 - 17. marec 2013
Gérard Rancinan
1953
F
Caroline Gaudriault
1972
F
TRILÓGIA MODERNÝCH ĽUDÍ + chaos
19. máj 2013 - 01. september 2013
Hannes Mlenek
1949
AT
Impact
15. september 2013 - 30. december 2013