MLENEK portret | Danubiana}

Impact

15. september 2013 - 30. december 2013

Názvami svojich výstav Mlenek opätovne oslovuje tému línie. Spája ju s duchovnom, priestorom, dynamikou, architektúrou gesta, funkciou kresby, dômyselným rukopisom, lineárnou dynamickosťou a pod. Pri porovnávaní bohov Apolóna a Dionýza sa prikláňa k Dionýzovi. Mlenek je viac nadchnutý snahou robiť umenie. Dodáva mu to energiu vytvoriť rozsiahle dielo v rozmanitých sériách, každá z nich je venovaná jednej téme. Zdá sa, že na umelca nevplýva vynaložená energia, očividne sa usiluje o tvorbu.
Z historickej stránky možno Mleneka spájať s manierizmom (uhlom pozorovania sveta), s alchýmiou (naznačenými zmenami v prírode), záhradným umením (predstaveným v Bomarze), so snovými predstavami konštruovaných krajiniek – ale nie s dejinami historickej maľby a krajinomaľby. Predstava záhrady zmyslov alebo filozofie, politiky, útočiska, ochrany, voľby a životnej múdrosti súvisí aj so zázemím Mlenekovho umenia. Vo svojej tvorbe dáva prednosť splynutiu čara miesta a jeho podoby s históriou. Nezaujíma ho samoúčelná tvorba. Explózia línií vyrastá z umenia predchádzajúcich storočí, ale zároveň je aj mimo neho.

Dieter Ronte

Biografia

Narodený 30. mája 1949 vo Wiener Neustadte. Od roku 1978 je umelcom v slobodnom povolaní a pracuje vo Viedni a Dolnom Rakúsku. Je členom Künstlerhaus vo Viedni. Od roku 1978 pravidelne vystavuje doma i v zahraničí. Získal rad cien, štipendií a uznaní.