Textile Art of Today
6. Medzinárodné trienále textilu
04. september 2021 - 14. november 2021
Jana Kiselová Siteková
1942
SK
Hodvábny sen
31. august 2021 - 14. november 2021
Božena Augustínová
1939 - 2005
SK
Tapisérie
04. september 2021 - 14. november 2021
Eva Činčalová
1982
SK
Povrchy
17. august 2021 - 03. október 2021