RANCINAN portret | Danubiana}

TRILÓGIA MODERNÝCH ĽUDÍ + chaos

19. máj 2013 - 01. september 2013 scéna: Marc Thiébault • hudba: Laurent Marimbert • produkcia: Vincent Tavernier
režisér projektu: Marion de Baecque • kostýmy: Jean-Michel Angays
asistenti: Aurélia Thévenin, Sandra Marie

Všetko vymaž, všetko znova vymysli. Nastoľ diktát absolútneho šťastia a univerzálneho myslenia... to je evanjelium moderných ľudí! Dnešné šialene zrýchlené dejiny s pôžitkom definujú niektoré najvýznamnejšie osobnosti našej rýchlo sa rozvíjajúcej spoločnosti: súčasníkov.
Nemajú nijaké iné mená, pôvod či náboženské vyznanie. Nemajú svoj vlastný jazyk ani odlišnú kultúru, ktorá im poskytuje určitú identitu. Žijú bez hraníc, bez hnevu, a preto bez skutočných problémov, ktorými by sa zaoberali. Sú už ponorení do globálneho virtuálneho priestoru a sú predpokladom ľudstva zajtrajška. Adepti „áno“ bez „nie“, „dobrý“ bez „zlý“, „ja“ bez „my“, predstavujú skôr konsenzus ako polemiku, snívajú o svojej dokonalosti. Vymažú svoje chyby, vytvárajú ilúzie, tešia sa vo svojej pochybnej blaženosti.
Moderní ľudia, netrpezliví zmeniť spoločnosť, sú úprimní optimisti, modernejší ako samotná modernosť. Noví stúpenci konsenzuálneho, univerzálneho štýlu myslenia sú vyzbrojení akýmsi trvalým šťastím. Akt potešenia každého sa stáva článkom viery. Ale čo, ak ich snahy mali viesť ku koncu dejín tak, ako sme ich vždy
poznali? Trilógia moderných ľudí je revolúcia v troch dejstvách. Maľuje obraz zmäteného ľudstva slepo tápajúceho v tme, vedeného absolútnou túžbou po všeobecnom šťastí, niečo medzi komédiou a tragédiou. Fotograf Gérard Rancinan a spisovateľka Caroline Gaudriault, ako zaprisahaní svedkovia premien vplyvňujúcich spločnosť, udržiavajú stály dialóg a prinášajú, každý vo svojom vlastnom médiu, svoje postrehy o ľudstve a jeho šialenom pokroku.
Táto svetová premiéra, na ktorej pracovali sedem rokov, odhaľuje trilógiu v jej celistvosti. Tak ako ktokoľvek iný,
ani autori nie sú viac schopní uniknúť svojej dobe a jej ilúziám. Zobrazujú obete i zbohatlíkov súčasnosti plnej
sľubov a sklamania, a opisujú svet so znepokojením, humorom a nadovšetko zrozumiteľne.

Biografia

Gérard Rancinan, rodák z regiónu Bordeaux, cestuje po svete a je očitým svedkom historických udalostí zásadného významu. Jeho naliehavá túžba vyjadriť sa prináša prekvapivé obrazy súčasného sveta filtrované cez kultivované estetické cítenie. Svoj originálny pohľad aplikuje na reálne životné situácie i autentické výpravné scény, skutočné obrazy nášho sveta. Fotografiu používa ako výrazový prostriedok svojej angažovanosti. Pre Rancinana je fotografia predovšetkým nástrojom myslenia, radikálnym pohľadom na našu éru. Jeho prístup je uznávaný vo svete súčasného umenia. Rancinan sa vyhýba konvenčným kódom a radšej sa vydáva na cestu, ktorá, aj keď nie je osamelá, určite je jedinečná. Diela Gérarda Rancinana sú známe na celom svete a sú vystavované v najprestížnejších svetových galériách a múzeách a zastúpené v popredných zbierkach súčasného umenia. Rancinan je držiteľom radu Rytiera umenia a literatúry.

Nezávislá novinárka Caroline Gaudriault už roky publikuje články a editoriály v medzinárodných časopisoch vrátane Paris Match, The Sunday Times, Stern a Times, a pracuje na veľkých projektoch na celom svete.
Zároveň tvorí portréty významných súčasných osobností s osobitým dôrazom na umelcov. Autorka vždy udržiava dialóg s fotografiou. Vo svojich pozorovaniach okolitého sveta uplatňuje univerzalistický pohľad. Má mimoriadny záujem o ľudskú angažovanosť i historicky významné udalosti a hnutia, a neustále pracuje na zachovaní stôp pamäti. Aby posunula svoj výskum súčasnej spoločnosti, pravidelne robí rozhovory s poprednými mysliteľmi našich čias.