HLOZNIK portret | Danubiana}

Continuum

25. marec 2006 - 18. jún 2006 Kurátorka: Mária Horváthová

Výstava Continuum predstavila vedúcu osobnosť slovenského umenia dvadsiateho storočia Vincenta Hložníka (1919 – 1997) spolu s tvorbou Ľubomíra Zelinu a Zuzany Hložníkovej. Hložníkovým tvorivým krédom sa stala monumentálna koncepcia nepokoriteľného humanizmu. Vytvoril stovky grafických, maliarskych i kresliarskych cyklov, do ktorých premietal svoje vízie človečenstva. Charakterizuje ho vizionárstvo goyovského rodu s prvkami surreálneho jazyka. Neskoršia tvorba je autentickou paralelou k novej figurácii baconovského typu. Výstava prezentovala mnohé neznáme diela z posledného obdobia, z ktorých časť tvorí súčasť daru rodiny pre budúcu Galériu Vincenta Hložníka.
Na výstave zaujali desiatky Zelinových monumentálych plátien z posledných piatich rokov. Je to maľba plná neustáleho pohybu, energie a kombinácie odstredivých a dostredivých síl. Zrkadlí sa v nej pozemské i vesmírne dianie. Umelec svojsky pochopil futuristický odkaz avantgárd a prevzal štafetu dynamiky, pohybu a rýchlosti ako hlavné vektory svojej tvorby. Hložníkovci sú v slovenskom umení renesančným typom rodiny, v ktorej je umenie osudom mnohých jej členov. Zuzana Hložníková sa rozhodla pre grafiku, ktorú vníma ako priestor na vizuánu inscenáciu drámy človeka. V dynamických kompozíciách zobrazuje kofliktné situácie, zápasy, bitky a utrpenie ako ich dôsledky.