magicky-svet-1686563616 | Danubiana}

Magický svet

09. september 2023 - 29. október 2023 Kurátorka: Eva Trojanová

Dušan Kállay pôsobí na umeleckej scéne už vyše päťdesiat rokov. Jeho tvorba sa za ten čas rozrástla a inšpiratívne zasiahla takmer do všetkých výtvarných oblastí. Určujúcim kritériom jeho úsilia je mimoriadne nadanie, skvelé kresliarske schopnosti a neuveriteľne intenzívna a vytrvalá práca. Zvedavosť a túžba po poznaní ho motivovali k prenikaniu do tajov života a prírody a viedli k hlbšiemu štúdiu ich fungovania. Jeho záujmy hraničili takmer s vedeckým prístupom a analýzou problémov, ktoré ho zaujímali. Preto v jeho tvorbe defiluje hybridný svet animálnych a mechanických foriem, ktorých tvary sú perfektne realisticky stvárnené, a spolu vytvárajú fiktívny magický svet. Fascinácia prírodným svetom odhaľuje nové, pre nás neviditeľné štruktúry, od ktorých poznania a fungovania závisí náš život. Hoci sa Dušan Kállay opiera o skutočnosť, jeho cieľom nie je samotné zobrazenie, ale hľadanie nových súvislostí, proces objavovania, ktorý sa nikdy nekončí. Jeho grafiky, kresby, maľby i ďalšia tvorba pôsobia svojím sugestívnym jazykom a presviedčajú diváka, že zázraky sa dejú. Pocity zázračna, obsiahnuté vo všetkých oblastiach jeho tvorby, mohol dosiahnuť spojením racionálneho uvažovania a poznania a schopnosťou transponovať ich do novej obrazovej imaginácie. Obrazové kompozície sú vždy zložité, komponované po celej ploche, často s vpísanými vysvetlivkami po okrajoch, ktoré „vedeckým“ jazykom glosujú motív. Prevažujúce témy a motívy, veže, hniezda, veterníky, pocty osobnostiam, karyatídy, bludiská, jazdci sú v Kállayovej koncepcii symbolmi ľudských cností a nerestí, často so vzťahom k antickej kultúre a filozofii. Ich stvárnenie však neútočí na diváka, ale má v sebe kultúru hyperbolickej obrazovej metafory. Výstava prezentuje profilový výber maľby, grafiky, kresby a najnovšieho ilustračného opusu.

Eva Trojanová

Biografia

Dušan Kállay sa narodil roku 1948 v Bratislave. V rokoch 1969 – 1972 študoval na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave (prof. J. Želibský, prof. V. Hložník). V rokoch 1990 – 2018 pedagogicky pôsobil na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave, od roku 1994 ako profesor. Aktívne participoval na zahraničných workshopoch, seminároch a prednáškach. Pôsobí v oblasti grafiky, kresby, ilustrácie, maľby, plagátovej a známkovej tvorby a kresleného filmu. Vytvoril stovky grafík a kresieb, takmer dvesto ilustrovaných opusov, desiatky návrhov na známky, spolupracoval na dvoch animovaných filmoch. Spolupracoval so zahraničnými vydavateľstvami, napr. Albertiner Verlag Berlin, Shinkosa Tokyo, Grimm Press Taipei, Fukuinkan Shoten Publ. Tokyo, Bohem Oress Zürich, Otto Maier Verlag Ravensburg, Grund Paris, a i. Za svoju tvorbu získal takmer štyri desiatky rôznych ocenení. Najvýznamnejšou je Cena Hansa Christiana Andersena roku 1988, dve Zlaté jablká BIB´73 a BIB´75, 2002 Grand Prix Most Beuatiful Stamp of the World WIPA, Wien, 2011 Grand Prix de l´Art Philatelique, Bruxelles, 2015 Grand Prix Alice 150, The, Grolier Club, N.Y., a i. Spolu s manželkou Kamilou Štanclovou pripravili desiatky samostatných výstav doma i v zahraničí.