povrchy-1626695005 | Danubiana}

Povrchy

17. august 2021 - 03. október 2021 Kurátorka: Jana Babušiaková

Tvorba Evy Činčalovej vychádza zo známych žánrov, ako je portrét, zátišie či krajinomaľba. Pohybuje sa na poli zdanlivo realistického zobrazovania, ktoré však subtílne spochybňuje istotu skutočnosti toho, na čo sa pozeráme. Jedným z dôvodov ľahkého zneistenia je konfrontácia tradičných maliarskych námetov a techník s postupmi digitálnych médií. V mnohých jej predchádzajúcich dielach sa jednalo najmä o skúsenosť s technickým obrazovým záznamom, čo sa prejavovalo hlavne v kompozícii námetu, v orezaní scény či rozostrení, ktoré následne prenášala do maliarskeho média. V sérii krajinomalieb, ktoré prezentuje na výstave Povrchy, akoby prekračovala estetiku digitálne zachyteného obrazu skutočnosti smerom k jej digitálnemu remastrovaniu, vďaka čomu vzniká realita úplne nová. Tieto novomediálne postupy opätovne integruje do veľkoformátových malieb na plátne. Takým je okrem kombinácie prvkov do nového celku i využitie maliarsky negatívnej formy surového plátna. Kompozične sa však toto prázdno v štruktúre krajiny prevteľuje do bizarne sfarbenej vody, oblohy či skál, pričom práve jeho jednotná farebnosť a špecifická textúra evokuje neprirodzenú ostrosť syntetického obrazu generovaného počítačom. Činčalová využíva v budovaní maľby postupy podobné grafickým programom – z reálnej predlohy vyberá časti, ktoré filtruje, zlepuje dohromady a vrství na neiluzívny naturálny podklad. Výsledkom je akási forma maliarskej rozšírenej reality, ktorá skutočné prostredie obohacuje o virtuálne, teda neexistujúce, ale potenciálne možné prvky. Na diváka tak zdanlivo pokojná krajina pôsobí znepokojujúco. Absencia ľudí evokuje čistotu a nedotknutosť, posilňuje však tiež pocit nereálnosti a snovosti celého výjavu, pričom tento dojem podporuje sugestívna sprievodná esej Michala Havrana, vznášajúca sa v jednotlivých riadkoch v priestore.

Jana Babušiaková

Biografia

Eva Činčalová (*1982, Považská Bystrica) žije a tvorí v Bratislave. Absolvovala 4. ateliér u prof. Ivana Csudaia na VŠVU v Bratislave (2002-2009). V roku 2008 absolvovala semester na Udayana University v Indonézii (Denpasar, Bali).

Ceny: 2009 -2. miesto v súťaži MAĽBA ROKA nadácie VÚB;

Výstavy (výber):

2020 - FEMME FLORALE, DOT. Contemporary Art Gallery, Bratislava
2019 - Nová Vlna, Trenčín
2018 - Imago Mundi, Salone degli Incanti, Trieste, Italy
2018 - More than 30…, Zoya gallery, Modra
2017 - Intervencie VI, Galéria Koniareň, Trebišov
2016 - Pamäť Prelud Predstava, Galerie kritiků, Palác Adria, Praha
2016 - Slovenská maľba, Gallerie d’Italia, Milano, Italy
2016 - Inštalácia „Modrý kostolík“, Biela Noc, Bratislava
2015 - Insider, Schemnitz Gallery, Banská Štiavnica
2015 - Maľba, Východoslovenská Galéria, Košice
2014 - New Perspectives: Young Slovak Artist, Stilwerk, Vienna
2013 - Art Follows You 2013, Afy gallery, Prague
2009 - 11+1, Dom umenia, Bratislava
2006 - Ilúzie, Turčianska galéria, Martin