znamenia-1-1686562131 | Danubiana}

Znamenia

05. september 2023 - 15. október 2023 Kurátorka: Dagmar Kudoláni Srnenská

Vo výstavných priestoroch Danubiany predstavujeme sochárske objekty Katy Kissoczyovej, symbolické znamenia súčasného obdobia z ostatných desiatich rokov. Od osemdesiatych rokov patrila k výraznej mladej generácii, ktorá okamžite nadviazala na tvorbu európskej Transavantgardy a Neue Wilde. Predovšetkým v rokoch 1985 až 1987 sa stali pre ňu typickými rôzne podoby skladačiek – puzzle, ktorými upútala aj zahraničných galeristov. Neskôr prešla k inému charakteru výtvarnej práce, ktorým vyjadrovala svoj vtip a humornú stránku v originálnych skladbách figurálnych fragmentov. Reliéfnosť, priestorová trojrozmernosť dotvorených kovových odpadov v nich zostala po celé jej vývinové obdobie. Pôvodne v roku 2010 na svojej výstave RestArt po skladbách objektov a prostredí z dreva, objavila pre seba čaro a krásu odrezkov z kovových platní a kusov pásov s pozoruhodnými technickými ornamentmi vzniknutými po laserovom rezaní. Zváraním a tvarovaním začala vytvárať ich netradičné skladby z geometrizujúcich a figuratívnych prvkov. Konštruktívne spojenie väčšinou nájdených tvarových modulov je premenlivé, no konfrontácia pohybu a statiky sa objavuje najmä pri mobilných hlavách a rozmanitých variabilných priestorových objektoch. Kovový objekt s tvarom hlavy, výrazným okom, vloženým sklom alebo iným nájdeným predmetom sa pred nami mení podľa pôsobenia svetla s farbou, vtedy sa kovový objekt stáva dynamickým a hravým. Svetlo, prirodzené či umelé, v spojení s virtuálnym, mechanickým či motorickým pohybom nadobúda originálne priestorové väzby. Vizuálne – kinetické a svetelno-kinetické, ktorých takmer scénické pôsobenie často vytváralo pred našimi očami novú krásu, no najmä tieňohru zloženú zo zváraných kovových pásov, ornamentov a platní. V tajomnom priestore a čase Katy Kissoczyovej, no zároveň aj v našom vnútornom a vonkajšom svete.

Dagmar Kudoláni Srnenská

Biografia

Kata Kissoczy je sochárka, scénografka a dizajnérka, narodila sa 2. januára 1956 v Prešove. 1974 – 1980 štúdium na Divadelnej akadémii múzických umení, Praha, odbor divadelná scénografia. 1987 – 2000 v Holandsku a New Yorku študijný pobyt. Spolupráca s filmovými ateliérmi Barrandov, Praha, pôsobila ako scénografka v divadle HADI, Brno a Prostějov. V roku 1980 založila alternatívny priestor Dolinecká Praha, kde organizovala so Slovenskou novou vlnou fotografie výstavy, divadlo a koncerty. Od 1996 vlastná galéria Art Puzzle, Praha. 2008 založila Ateliér EM v Bratislave, Hommage á Erna Masarovičová, významná sochárka a matka Katy Kissoczyovej, kde organizuje medzinárodné výtvarné sympóziá. Od 2013 vedie Galériu Záhrada – open air sochárska expozícia. 1986 získala Čestné uznanie WCC, Bratislava,1995 Bavorskú štátnu cenu za dizajn, Mníchov. Žije v Prahe a Bratislave.