BIELIK portret2 | Danubiana}

50 rokov po …

21. august 2018 - 11. november 2018 Kurátori: Eva Trojanová, Vincent Polakovič

Muž s odhalenou hruďou pred okupačným tankom – fotografia Ladislava Bielika z prvého dňa okupácie Československa vojskami Varšavskej zmluvy 21. augusta v roku 1968 obletela celý svet. Stala sa obrazovou ikonou prinášajúcou hlboké a trvalé posolstvo o hrozbe bezprávia a násilia, ktorého sa dopúšťajú tí, čo majú moc.
Nielen táto fotografia, ale i ďalších 186, ktoré vtedy Ladislav Bielik zaznamenal objektívom svojho fotoaparátu, má svoju výpovednú silu aj dnes, po päťdesiatich rokoch. Nie sú len vizuálnou pripomienkou dramatického obdobia našich dejín, a nie sú len prostriedkom na vyvolanie emócií. Majú pre nás hlbšie, a najmä trvalé významové posolstvo. Posolstvo prežitých skúseností, ktoré posilňujú a napomáhajú vytvárať zvýšenú citlivosť a obranný mechanizmus voči akémukoľvek ohrozeniu slobody a svojbytnosti.
Cesta „okupačnej“ fotoreportáže Ladislava Bielika k verejnosti bola nielen komplikovaná, ale aj nebezpečná. Päť prvých reprodukcií (a nadlho aj posledných) bolo uverejnených bez uvedenia autorstva 22. augusta v mimoriadnom vydaní denníka Smena, ktorá bola v hľadáčiku okupantov. Noviny sa okamžite dostali do Mníchova, odkiaľ ich prevzali svetové agentúry. Počas nasledujúcich normalizačných rokov to bola zakázaná a významovo skresľovaná kapitola našich dejín. Bielik prišiel nielen o prácu, ale aj o autorstvo vtedy už svetoznámej fotografie. Už v roku 1968 bola fotografia zaradená do kolekcie World Press Photo. K uznaniu Bielikovho autorstva a k prezentácii fotografií na verejnosti mohlo dôjsť až po zmene režimu. Fotografie boli po prvý raz prezentované roku 2008 v projekte Ladislav Bielik: August 1968 v parku na Šafárikovom námestí – na autentickom mieste ich vzniku.
K 50. výročiu okupácie Československa vyjde poštová známka Muža s odhalenou hruďou pred okupačným tankom.

Biografia

Ladislav Bielik (*1939 Levice – †1984 Budapešť), slovenský fotograf a fotoreportér. Absolvoval chemickú priemyslovku v Bratislave a začal pracovať vo Virologickom ústave SAV. V tom čase sa aktívne venoval aj fotografii. V roku 1965 začal pracovať v týždenníku Štart a následne pôsobil ako fotoreportér v denníku Smena. Preferoval najmä športovú tematiku. Do širšieho povedomia prenikol sériou fotografií z prvých dní okupácie Československa vojskami Varšavskej zmluvy v roku 1968. Fotografia Muž s odhalenou hruďou pred okupačným tankom bola uverejnená vo svetových médiách a zaradili ju do kolekcie World Press Photo (1968) a neskôr opakovane do rôznych publikácií najlepších fotografií 20. storočia. Za mimoriadnu fotoreportérsku prácu udelil v roku 2003 prezident republiky Ladislavovi Bielikovi in memoriam Rad Ľudovíta Štúra II. triedy. V roku 2014 pomenovala Akadémia médií v Bratislave jednu zo svojich sál na Sieň Ladislava Bielika, kde je aj stála výstava o jeho živote a diele. K 50. výročiu roku 2018 vyjde fotografia na známke v edícii Umenie.