chodec-1620126022 | Danubiana}

Chodec

29. jún 2021 - 15. august 2021

Kurátorka: PhDr. Dagmar Srnenská

Stano Bubán sa narodil 5. mája 1961 v Sečovciach, v rokoch 1980 – 1986 študoval na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave v oddelení monumentálnej maľby u doc. J. Kresilu a prof. E. Lehotskej. Od roku 1995 pôsobí na VŠVU v Bratislave, v roku 1996 získal cenu Ex Aequo na XIII. Trienále súčasnej slovenskej grafiky v Štátnej galérii v Banskej Bystrici. Od roku 2002 je docentom v Kabinete kresby na VŠVU. Na slovenskej výtvarnej scéne sa pohybuje približne tri desaťročia. Autor vystavoval na mnohých domácich i zahraničných výstavách, spomeňme len individuálne a kolektívne výstavy vo Francúzsku, v Káhire, Egypte, Nemecku či na domácej pôde na Slovensku. S tvorbou začal v polovici 80. rokov – v tom čase ju charakterizovala postmoderná maľba. U Bubána znamenala postmoderna expresívny maliarsky výraz inšpirovaný mytológiou, suverénne hlásenie sa k veľkým témam odvážnym maliarskym gestom, plným slobody, sebavedomia (a možno i revolty) a živej farby. Po nežnej revolúcii v roku 1989 však prešla jeho maľba zásadným prerodom. Opustil figúru a expresívnosť nahradil abstraktnými monochrómnymi plochami so spleťou čiar. Približne v roku 1998 uzatvára sériou monochrómov cyklus abstraktnej maľby a obracia sa opäť k figurálnej kompozícii, prísne realistickej, čerpajúc zo skúseností techník starých majstrov. Kombinuje tradičné postupy s výsostne novými a vytvára akýsi nový (vlastný) „systém“ maľovania. Smelo mixuje rôzne vplyvy a žánre, hoci neopúšťa večný kruh maľby. Obsahu konkuruje technológia, uplatňuje akýsi caravaggiovský prístup. Historické, biblické a alegorické námety i inšpirácie bežného života skicuje, fotí, upravuje v počítači a po tomto dôslednom procese scénu vo finále maľuje na plátno. Toto experimentálne „majstrovanie“ vo veľkoplošnej maľbe možno sledovať u autora od roku 2000. Využíva fenomén svetla a tieňa, dramaticky stavia scény obrazu.