Komarek portret | Danubiana}

Dotyky ticha

19. január 2019 - 10. marec 2019 Kurátor: Eva Trojanová

Vladimír Komárek vo svojej tvorbe rozvíjal dedičstvo imaginatívnej línie, pozoruhodného fenoménu českého umenia 20. storočia.
Jej silným impulzom bol symbolizmus poetiky Jana Zrzavého, ktorý ovplyvnil aj Komárkovo umelecké vnímanie sveta. Z prieniku skutočnosti so svetom snov a fantázie vznikali jeho vizuálne obrazové predstavy ako „všedné zázraky“. Vo svojej tvorbe rozvinul lyricko-poetickú koncepciu, v ktorej transformoval predmetnosť reálneho sveta do reči metaforických symbolov a znakov.
Výtvarný charakter jeho tvorby sa účasťou na výstave „Básníci naivní imaginace“ (1964) zaradil do imaginatívnej línie. Mal rád svoj každodenný život a svet jednoduchých vecí. Tie sa stali predmetom jeho obrazov, vstupovali do jeho fantázie a menili sa na snový farebný svet. Maľoval obyčajné veci, predmety zo svojho okolia a prírody. Poetické motívy – kvety, oblaky, stromy, zátišia, labute, anjelské bytosti i obyčajné predmety – oblok, dvere, priečelie, rebrík, či postavy, tváre a biblické témy sa v jeho maľbách vynárajú ako nejasné kontúry z imaginárneho priestoru. Sugestívne pôsobenie umocňuje používanie farby, ktorú rozpracúval v jemných pastelových monochrómnych tónoch. Poetika jeho obrazov pôsobí melancholicky, vyvoláva smútok a nostalgiu. K vrcholom umelcovej tvorby sa radí Krížová cesta pre kostol v Konecchlumí, ktorú poňal netradične ako minimalistickú kompozíciu. Tradičnú tému biblickej drámy zobrazil ako všeobecné a večné otázky zmyslu ľudského bytia.

Eva Trojanová

Biografia

Vladimír Komárek bol uznávaný český maliar, grafik, ilustrátor a pedagóg (1928 Hřensko – 2002 Jilemnice). Medzinárodný ohlas získal ako majster suchej ihly. Študoval na umeleckej sklárskej škole v Železnom Brode, pokračoval na AVU a štúdium dokončil na UMPRUM v Prahe roku 1954 (prof. Karel Štikl). Pracoval v rôznych povolaniach a až v neskoršom veku sa venoval iba umeniu. Bol členom umeleckých spolkov SČUG Hollar a SVU Mánes. Pripravil vyše 150 samostatných výstav doma i v zahraničí. V roku 1994 získal Cenu Masarykovej akadémie umenia.