KEMENY portret | Danubiana}

Dvojica umelcov

15. marec 2008 - 08. jún 2008 Kurátor: Margot Welle

Výstava tvorby klasikov európskeho umenia druhej polovice dvadsiateho storočia Zoltána (1907 – 1965) a Madeleine (1906 – 1995) Kemenyovcov patrí medzi špičkové podujatia Danubiany. Prezentovaná kolekcia diel pochádza zo zbierky holandského zberateľa skupiny Cobra Karla van Stuijvenberga, ktorý ich uvádza na samostatných výstavách i na výstavách skupiny Cobra po celom svete. O ich tvorbe sa hovorí ako o „experimentálnom umení výnimočného páru“. Pochádzajú z Budapešti, ale do vojny žili v Paríži a potom sa usadili v Zürichu. Zoltan Kemeny prenikol na umeleckú scénu v druhej polovici päťdesiatych rokov mimoriadnou reliéfnou tvorbou. Reliéfy pájkoval a zváral z kovových častí do kompozícií organického charakteru. Jeho tvorbu kritika považuje za dôležitý prínos pre abstraktné umenie informelu. V roku 1964 získal Grand Prix za sochárstvo na Bienále v Benátkach.
Madeleine Szemere-Kemeny vytvorila najdôležitejšiu časť svojho diela v rokoch 1942 – 1956. Preferovala prácu s krehkými materiálmi, papierom, kartónom, grafitom, lakmi a rôznymi pigmentmi. Venovala sa expresívnej figuratívnej tvorbe, ktorú Dubuffet zaradil do okruhu art brut. Obidvaja vystavovali na prvej výstave skupiny Cobra v roku 1949. Neskôr sa Madeleine Kemeny odmlčala. Jej maliarsku tvorbu znovuobjavil Karel van Stuijvenberg zaradením do retrospektívnej výstavy Cobra v roku 1982 v Paríži a na ďalších miestach.