KESERU portret | Danubiana}

Farba - Radosť - Obraz

12. marec 2011 - 12. jún 2011 Kurátor: Júlia N. Mészáros

Tvorba Ilony Keserü Ilony sa rozvíja kontinuálne od roku 1963 v intenciách práce s farbou ako matériou a svetlom v polohe dôrazného i intuitívneho vyjadrenia sa. Pre jej diela sa tak stáva charakteristická akási svojská citlivosť a sinestézia. Na veľkých súborných výstavách je tvorba Ilony Keserü Ilony zvyčajne členená do období a celkov, tie sú však narúšané náväznosťou diel na seba, z ktorých autorka každé jedno tvorí ako dôsledok tých predchádzajúcich.
Ilona Keserü Ilona od začiatku svojej tvorby čerpá zo svojich zážitkov a svoju výpoveď vedome necháva dozrieť do jej univerzálnosti, využívajúc pritom svoj vlastný farebný systém vyplývajúci z jej maliarskych skúseností. Redukciou okamihov zo svojho života na esenciu a čistú energiu živenú farbou, hmotou, líniou, pohybom, rytmom a dynamikou ich transformuje na optické javy. Svoje zážitky prináša k divákovi, dodáva im monumentálnosť a magickú silu a vytvára z nich obrazy vyjadrujúce radosť z farby, zrodenú z podvedomého gesta organického bytia.

Júlia N. Mészáros

Biografia

Maliarka Ilona Keserü Ilona sa narodila roku 1933 v Pécsi (Maďarsko). Od roku 1945 študovala v Pécsi pod vedením Ferenca Martyna, člena umeleckej skupiny Abstraction-Creation. V rokoch 1946 – 1950 navštevovala umelecké lýceum v Pécsi. V roku 1952 maturovala na Gymnáziu výtvarného a priemyselného umenia v Budapešti. Medzi rokmi 1952 – 1958 študovala na Maďarskej vysokej školy výtvarných umení, odbor maľba a v rokoch 1952 – 1955 odbor nástennej maľby. Jej profesormi boli László Bencze a István Szőnyi. Od roku 1983 učí v Pécsi na Univerzite Janusa Pannoniusa, kde v roku 1991 získala titul profesorky. Patrí medzi zakladateľov Školy majstrov výtvarného umenia v Pécsi. Od roku 1995 je koordinátorkou programu DLA na Fakulte výtvarného umenia univerzity v Pécsi.