Ting-portret | Danubiana}

FASCINUJÚCI SVET FARIEB

09. september 2017 - 12. november 2017 Kurátori: Nico Delaive, Gerard Meulensteen, Vincent Polakovič

Tvorba Walasseho Tinga dnes patrí čínskej i západnej kultúre. Modernita jeho štýlu je vybudovaná na rozdielnosti čínskeho a západného umenia. Napriek tomu bol po príchode do Paríža považovaný za „moderného čínskeho umelca“. Vychádzajúc z tradícií čínskej atramentovej kaligrafickej maľby našiel odozvu v prostredí vtedajšej abstrakcie – tašizmu i abstraktného expresionizmu. Nadviazal úzke kontakty s umelcami skupiny CoBrA (najmä s P. Alechinským), s ktorými ho spájala estetická príbuznosť, interakcia medzi maľbou a kaligrafiou, písanie poézie i kolektívne iniciatívy. Navyše im bola spoločná improvizácia ako základ kreativity. V novom kultúrnom prostredí sa Ting nevzdal tradičných techník a prvkov čínskeho umenia, ale spájal ich s experimentovaním vlastným západnému umeleckému mysleniu.
V období amerického pobytu bolo rozhodujúce jeho stretnutie s popartom a abstraktným expresionizmom. Tieto protikladné umelecké štýly sa v Tingovej tvorbe synkretizovali do osobitej koncepcie zjednotenej východiskami z originality jeho kultúry. Jeho umelecký rast ovplyvnili kontakty s umelcami, najmä so Samom Francisom. Vďaka nemu vydal súbor básní Život za jeden cent (1C Life) s litografiami významných umelcov popartistov i abstrakcionistov (A. Warhol, J. Rosenquist, R. Lichtenstein, T. Wesselmann, P. Alechinsky, K. Appel, A. Jorn, S. Francis, K. Kogelnik a J. Mitchell).
Charakter maľby Walasseho Tinga sa transformoval od ranej monochrómnej gestickej expresie k farebným kompozíciám, ktoré charakterizuje figuralizmus čerpajúci z východných i západných zdrojov. Sériová multiplikácia motívu, žiarivá farebnosť spojená s tradičnou vzdušnosťou a priezračnosťou čínskej maľby situujú jeho tvorbu za hranice vlastnej kultúry. Docielil žiarivý svetielkujúci efekt v sériách kvetov a vtákov, ktoré sa stali legendárnymi.
Výstava predstaví významnú kolekciu diel zo zbierok Meulensteen, Nico Delaive a Frech.

Biografia

Maliar Walasse Ting sa narodil roku 1929 vo Wuxi v Číne, zomrel roku 2010 v New Yorku, USA. Od mladosti žil v Šanghaji, kde sa začal venovať umeniu. Je maliarom samoukom, sochárom, grafikom a básnikom. V roku 1949 odišiel z Číny a od roku 1952 pôsobil šesť rokov v Paríži. Tu nadviazal dôležité kontakty s mnohými umelcami skupiny CoBrA (P. Alechinským, K. Appelom, A. Jornom), čo malo zásadný vplyv na jeho tvorbu. V Paríži uskutočnil aj prvé výstavy svojej tvorby. V roku 1958 sa presídlil do New Yorku. Priateľstvo so Samom Francisom mu umožnilo realizovať mnohé projekty. Od roku 1980 žil v Amsterdame, ktorý si veľmi obľúbil. V roku 1970 mu udelili Guggenheim Fellowship Award for Drawing. Svojou tvorbou je zastúpený vo významných svetových múzeách a galériách: Stedelijk Museum Amsterdam, Guggenheim Museum New York, Museum of Modern Art New York, Tate Modern London, The Skilkeborg Museum Dánsko, The Chicago Art Institut, The Museum of Hongkong, Centre George Pompidou Paríž, The Museum Cernuschi Paríž a i. Tvorba Walasseho Tinga bola prezentovaná na vyše šesťdesiatich samostatných výstavách po celom svete. Posledná z nich „The Flower Thief“, pripravená Múzeom Cernuschi v Paríži (október 2016 – február 2017), dôkladne analyzovala a zhodnotila jeho tvorbu v rozsiahlej sprievodnej publikácii. Dôležitou súčasťou Tingových umeleckých aktivít bola básnická tvorba. Počas svojho života vydal štrnásť básnických zbierok, z ktorých Život za jeden cent (1964), sa vysoko hodnotí v kontexte umenia šesťdesiatych rokov.