fata-morgana-1-1558602752 | Danubiana}

Fatamorgána

14. jún 2019 - 08. september 2019

Ján Zoričák dnes patrí medzi najvýznamnejších nielen slovenských, ale aj francúzskych sklárov. Radíme ho medzi tie výnimočné umelecké osobnosti pochádzajúce zo Slovenska, ktoré sa dokázali vo svojom odbore úspešne presadiť v zahraničí. Pracuje v náročnom odvetví sklárskej tvorby, v ktorom sa okrem umeleckej vízie a výtvarných schopností vyžaduje chopnosť majstrovsky ovládať náročné technologické procesy spracovania sklenej hmoty a objavovať aj netradičné postupy.

Ako hlavný materiál si zvolil optické sklo, pre ktoré je dôležitá práca s priestorom a lomom svetla. Zoričák vníma priestor v jeho vesmírnej nekonečnosti a hľadá možnosti jeho vyjadrenia v sklenej plastike. Vo vnútri plastiky vytvára mikrokozmos, ktorý je sondou do vesmírneho makrokozmu.
Jeho sklené objekty možno považovať za vesmírne putovanie za záhadami podstaty sveta. Tvorbu obsahovo tematizuje do viacerých okruhov, ktoré vyjadrujú sledovanú myšlienku. Známe sú cykly Poslovia z vesmíru, Arktické kvety, Planéty, Asteroidy, Nebeské záhrady, Energie, Exoplanéty, Spectrocykly. Každý z nich je špecifický svojou výtvarnou koncepciou. Jeho výskumy sa pohybujú medzi astronómiou, fyzikou, či biológiou. Dokladá to napr. cyklus Energie výtvarne transformujúci výskumy častíc vo švajčiarskom stredisku CERN. Magické stvárnenie sklených plastík docieľuje zatavovaním farby i zlatých, strieborných a medených plátkov a prachu do sklenej hmoty. V tomto dosiahol úplné majstrovstvo. Výstava Fatamorgána je novým uhlom pohľadu na vzťah medzi rôznymi formami ilúzií, preludov, fikcií a ich premenlivosti ako nám ich sklené plastiky vyčaria.

Eva Trojanová

Biografia

Ján Zoričák sa narodil v roku 1944 v Ždiari. V rokoch 1959-63 študoval na Strednej priemyselnej škole sklárskej v Železnom Brode a v rokoch 1963-69 na Vysokej škole umeleckého priemyslu v Prahe /prof. Stanislav Libenský/. Venuje sa sklenej plastike a fotografii. Od roku 1970 žije a pôsobí vo francúzskom meste Talloires. Za vyše päťdesiat rokov umeleckej činnosti jeho tvorba podstatne ovplyvnila charakter európskej sklárskej tvorby. Má za sebou bohatú medzinárodnú výstavnú činnosť, jeho diela sú v zbierkach renomovaných svetových múzeí i v zbierkach sklárskej tvorby, napr. v Musée du verre Liège /B/, Musée des Arts Décoratifs Lausanne /S/, Paríž /F/, Yokohama Museum of Modern Art Yokohama /J/, Musée du Verre Charleroi /B/, Museum für Kunst und Gewerbe Hamburg /D/ a i. Z ocenení: 1972 Bronzová medaila Exempla Mníchov /D/, 1985 Grand Prix Hokkaido Museum of Modern Art, Sapporo /J/, 1987 Rytier Rádu umenia a literatúry Paríž /F/, 1990 Zlatá medaila, Kanazawa /J/, 2013 Pribinov kríž I. tr. /SK/, 2014 Cena Imra Weinera-Kráľa /SK/...