DUTCH portret | Danubiana}

HOLANDSKÍ MALIARI 1950 – 2000

09. september 2000 - 11. november 2000 Kurátor: Gerard Meulensteen

Prvou prezentáciou v novootvorenom Múzeu moderného umenia Danubiana bola výstava holandskej maľby, zostavená zo zbierky Gerarda Meulensteena. Predstavila tvorbu pätnástich umelcov – kľúčových postáv povojnového holandského umenia. Na výstave participovali: Karel Appel, Gerti Bierenbroodspot, Kees van Bohemen, Eugene Brands, Constant, Corneille, Rein Dool, Gérard Grassere, Arty Grimm, O. C. Hooymeijer, Ger Lataster, Jan Sierhuis, Richard Smeets, Ad Snijders a Alexander Vogels. Celkový vývin holandskej maľby rozhodujúcim spôsobom ovplyvnila činnosť experimentálnej skupiny Cobra (1948 – 1951), ktorá síce trvala iba krátko, ale svojím antitradicionalizmom, slobodou a spontánnosťou otvorila pre umenie netušené možnosti. Výraznými osobnosťami skupiny sa stali Corneille, Constant, Appel a Brands. Aj ostatní umelci sa vydali na cestu experimentov a hľadania nových umeleckých foriem. Názorové rozpätie sa situovalo medzi expresívnou figuráciou a abstraktnou akčnou maľbou.