Uchnar-portret | Danubiana}

ILUSTRÁCIE

09. september 2017 - 29. október 2017

Moje ilustrácie sú maľby, len použité v knihe.

Umelec tým vyslovil základnú charakteristiku svojej tvorby. Peter Uchnár je predstaviteľom maliarsky koncipovanej ilustrácie. Obidve oblasti, voľná tvorba a ilustrácia, sa prelínajú. Spája ich podstata výtvarného spracovania. Základom ilustrácie býva kresba, pričom použitie farby má skôr koloristickú funkciu. Peter Uchnár nezakladá svoj výtvarný prejav na linearizme, i keď je výborný kresliar. Farbu vníma ako čistý maliarsky prostriedok, a tak s ňou aj pracuje. Obrazovú plochu buduje ako hlboké priestory, v ktorých sú figúry a predmety, tvarované plasticky, valérmi ako priestorová kvalita. Farebnosť volí v lomených, miešaných tónoch, ktoré sú zjednotené svetelným oparom. V zásade sa vyhýba kontrastnej a ostrej farebnosti. Farebný tonus udržiava vo funkcii ireálneho kontextu. Podčiarkuje to aj koncepcia obrazového priestoru. Je skôr vzduchom, v ktorom sú kompozície nadľahčované, bez gravitácie, a často levitujú vo vírivom pohybe. Nadhľad z vtáčej perspektívy je akoby nazeraním cudzej entity. Pripisovaná fantazijnosť skôr naznačuje spojenie so súčasnými vizuálnymi konštrukciami iluzívnych sci-fi svetov.
Z početných titulov je ťažiskom výstavy výber z Truhlice najkrajších rozprávok (2014) a ikonického Petra Pana (2009, 2015). Uchnár v nich naplno uplatnil svoj maliarsky princíp, ľahkú prácu so štetcom, šrafovanie, škvrny i farebné nuansy. Dômyselná manipulácia s perspektívou využíva ľubovoľný vzťah veľkosti predmetov a figúr, pôsobivé kontrasty zväčšenín i rotujúce kompozície. Z voľnej grafickej tvorby ponúka výber k básnickým zbierkam Juraja Žemberu V rukavičkách z vlastnej kože (2013), Rana po štepárskom noži (2016) a k zbierke Kataríny Mikolášovej Sonáta pre zem (2017). Básne ho inšpirovali k abstraktným úvahám o vzťahu mikrosveta a makrosveta. Realizoval ich inovovanou technológiou rytím do plastových platní, pripomínajúcou drevoryt.

Biografia

Narodil sa roku 1970 v Sobranciach. V rokoch 1992 – 1999 študoval na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave v ateliéri grafiky a knižnej ilustrácie u prof. Dušana Kállaya. V rokoch 1999 – 2002 tu pôsobil ako asistent. Venuje sa voľnej maľbe a grafike, knižnej ilustrácii a známkovej tvorbe. Významná je jeho spolupráca s japonskými vydavateľstvami Fukuinkan Shoten, Parol, Shogukan v Tokiu a s českým Albatrosom. Za svoju ilustrátorskú tvorbu získal početné ceny doma i v zahraničí: viackrát Najkrajšiu knihu Slovenska, Zlaté pero Belehrad 1999, Zlaté jablko BIB´99, niekoľkokrát Cenu MK SR, Cenu Ľudovíta Fullu 2005, Čestnú listinu IBBY 2006, Cenu detskej poroty BIB´09, Výročnú cenu vydavateľstva Albatros, Praha 2011, nomináciu na Cenu H. Ch. Andersena 2010, 2016 a i.