ilustracie-4-1554723098 | Danubiana}

Ilustrácie

30. apríl 2019 - 30. jún 2019 Kurátor: Ján Jožiov

Narodil sa 6. mája 1995 v Prešove. Je študentom štvrtého ročníka VŠVU na Katedre grafiky a iných médií, v Ateliéri voľnej a farebnej grafiky, pod vedením doc. Vojtecha Kolenčíka, akad. mal. V roku 2018 absolvoval internú stáž v Laboratóriu ilustrácie pod vedením doc. Mgr. art. Ľuboslava Paľa, ArtD.

Počiatočným impulzom k jeho tvorbe bola estetika street artu a graffiti. Tieto inšpirácie sprevádzali a ovplyvňovali jeho prácu v ateliéri počas začiatkov štúdia na VŠVU, keď sa venoval voľnej grafike a príležitostne koláži.

V súčasnosti sa Jozef Gľaba venuje digitálnej ilustrácii a voľnej grafike. Ťažiskovými technikami jeho voľnej grafickej tvorby sú sieťotlač, hĺbkotlač a linoryt. V rámci tvorby sa venuje ilustrácii pre deti a dospelých, ale aj produktovej ilustrácii. Jeho tvorbu môžete nájsť v sieti potravín Kraj, v detskom časopise Slniečko, alebo aj v ilustrovanom vydaní Denníka N, ktoré vyšlo v spolupráci s ilustrátormi z VŠVU v roku 2019. Jeho diela sú charakteristické zmyslom pre humor, hrou so slovnými hračkami a citom pre detail a kompozíciu.

Prevažná časť výstavy je venovaná projektu, ktorému sa autor aktuálne venuje. Ide o návrh a realizáciu tridsiatich dvoch hracích kariet vyhotovených technikou serigrafie. Jozef Gľaba koncepčne nadväzuje na stredovekých tvorcov hracích kariet a prepája tak tradičné grafické princípy s novodobými technikami a technickými možnosťami. Vnáša do obrázkov humor a sviežu farebnosť, a aj tým reflektuje aktuálnu dobu. Pri tvorbe kariet sa necháva inšpirovať atmosférou dedinskej krčmy, čo je princípom voľby tém, ktoré karty zobrazujú. Autor balansuje na hrane humoru, irónie a miestami zachádza až k vulgárnosti.

Ján Jožiov

Biografia

Narodil sa 6. mája 1995 v Prešove, kde absolvoval Strednú umeleckú školu. V súčasnosti je študentom Vysokej školy výtvarných umení v Bratislave na Katedre grafiky a iných médií. Počas štúdia absolvoval množstvo umeleckých workshopov a jeho diela bolo možné vidieť na kolektívnych výstavách a v rôznych publikáciách.

Autor má jasne definovaný názor na výber nosných tém vo svojej tvorbe:
Mám rád spoločensky angažované umenie. Naokolo je kopec problémov, na ktoré by som mohol poukazovať, ale bojím sa, že by ma to priviedlo do večnej skepsy. Stačí, že o tom čítam a rozprávame sa o dianí v spoločnosti v mojom okolí. Je mnoho umelcov, ktorí robia angažované umenie a je to v poriadku, pretože je to potrebné. Pre mňa je dôležité sústrediť sa na tie príjemnejšie veci.