Rittstein-portret | Danubiana}

ĽAHKÝM KROKOM

09. september 2017 - 12. november 2017 Kurátor: Ivana Moncoľová

Michael Rittstein (1949) je vynikajúcim umelcom svojbytného maliarskeho štýlu. V obrazových témach je pozorovateľom ľudí a sociálnej interakcie medzi živými bytosťami. Ich zobrazovaním sa snaží preniknúť do verbálnej aj neverbálnej podstaty situácie medzi nimi. Michael Rittstein kumuluje zo situácie odpozorované zo života a inscenuje ich na svojich obrazoch. Výsledkom je obraz, ktorý zachytáva ontologické princípy bytia človeka vo svete: jeho snaženia, výhry, prehry, grotesknosť morálky, ale aj vnútornú integritu jedinca. Fascinuje ho animálnosť pohybu ľudí a zvierat, preto sú scény zo života ľudstva a živočíchov akčné a dynamické, často citujú barokovú perspektívu či hromadnosť a prepletenosť scén ako od Hieronyma Boscha. Rittstein je však súčasný a nepredkladá divákovi mravokárne významy. Rittsteina fascinuje príbeh človeka v jeho snaženiach. Jeho diela sú však esenciou nadhľadu. Preto aj jeho výstava je nazvaná „Ľahkým krokom”, teda svižne a s prehľadom. Koncentruje jeho pohľad na dnešný svet a predstavuje jeho tvorbu za ostatných pätnásť rokov. Expresiu a dynamiku jeho výjavov podtrhuje nezameniteľný rukopis. V spôsobe maľby nešetrí výraznými farbami, kladie ich v hutných vrstvách, obrazy tak majú svoj reliéf, lesk a plasticitu.

Na výstave je možné vidieť sériu malieb Športová epopej (2011), tá pozostáva z dvadsaťsedem obrazov zachytávajúcich olympijské športy a vznikla pri príležitosti XXX. letnej olympiády v Londýne na žiadosť Českého olympijského výboru. Vystavené je aj veľkorozmerné dielo Podľa scenára (2009), ktoré vzniklo na požiadavku významného českého režiséra Jana Němca k filmu 3D Film. Na výstave je možné vidieť viac ako šesťdesiat malieb autora, preto pri tejto príležitosti vznikla aj kniha Michael Rittstein, v ktorej maliar, umelec, pedagóg Rittstein vysvetľuje významy a okolnosti vzniku niekoľkých obrazov vlastnými slovami.

Biografia

Je výtvarníkom a pedagógom. Patrí k najvýznamnejším žijúcim predstaviteľom expresívnej figurálnej maľby v európskom kontexte. V rokoch 1968 – 1974 študoval na Akadémii výtvarných umení v Prahe. Od 70. rokov 20. storočia sa zaradil k predstaviteľom výtvarného smeru tzv. českej grotesky. V roku 1987 sa stal spoluzakladateľom „Voľného združenia 12/15, Pozdě, ale přece“. Je členom združenia SVÚ Mánes. Od roku 2001 vedie Ateliér maľby III na Akadémii výtvarných umení v Prahe, v roku 2012 bol vymenovaný za vysokoškolského profesora. Jeho dielo je zastúpené v početných významných zbierkach ,napríklad v Národnej galérii v Prahe, Galérii hlavného mesta Prahy, Galérii Stredočeského kraja v Kutnej Hore (GASK), Pamätníku národného písomníctva v Prahe, Centre Pompidou v Paríži, Albertina vo Viedni, ako aj v početných súkromných a korporátnych zbierkach.