CROSSING BORDERS portret | Danubiana}

MODERNÉ A SÚČASNÉ MAĎARSKÉ UMENIE

16. marec 2017 - 28. máj 2017 Zbierka Grüner

Grünerova zbierka je úzko zameraný súbor umeleckých diel rôznych médií maďarského umenia 20. storočia od polovice štyridsiatych rokov po súčasnosť. Obsahuje majstrovské diela mnohých smerov od výnimočných umelcov. Dôraz kladie na avantgardné a neoavantgardné diela, pričom sleduje dejiny nefiguratívneho, abstraktného umenia maďarských umelcov, bez ohľadu na to či žijú (žili) v Maďarsku alebo v zahraničí.
Grünerova zbierka začína vývojom v maďarskom abstraktnom umení v rokoch 1945 – 1948, Európskou školou v období, keď geometrická abstrakcia, surrealizmus a spájanie sa týchto dvoch smerov bolo módnou záležitosťou – ale aj záležitosťou, dôsledne zakázanou stalinistickým režimom, ktorý prevzal moc v roku 1948. V zbierke sú zastúpení prominentní umelci tohto obdobia, ako Tamás Lossonczy, Tihamér Gyarmathy, Ibolya Lossonczy a Endre Bálint.
Po okupácii Česko-Slovenska, za ktorú sa maďarská komunistická strana nejaký čas doma ospravedlňovala, nasledovalo krátke obdobie tolerancie. Najdôležitejšia neoavantgardná „Generácia Iparterv“ (pomenovaná podľa miesta konania ich výstav v roku 1968 a 1969), bola aktívna v ére cenzúry, ktorá zaviedla systém „3 T“ (tilt /zakázať/, tűr /tolerovať/ a támogat /podporovať/). V zbierke je táto generácia zastúpená takými vynikajúcimi a medzinárodne uznávanými umelcami, ako sú Ilona Keserü Ilona, István Nádler, Imre Bak, Tamás Hencze, János Fajó, Ákos Birkás a István Harasztÿ. Mnohí z nich sú zastúpení aj v stálej zbierke Danubiana Meulensteen Art Museum. Zbierka zahŕňa aj diela prominentných umelcov z toho istého obdobia, ktorí Maďarsko opustili na kratší alebo dlhší čas, stali sa v zahraničí známymi, ale vrátili sa, aby sa zúčastňovali na umeleckom živote v Maďarsku. Sú to napríklad Tibor Gáyor, Tamás Konok, Katalin Hetey a Dóra Maurer.
Zbierka sa nekončí umelcami, ktorí sú dnes už považovaní za klasikov, ale pokračuje prostredníctvom tretej generácie a obdobím politického pádu komunizmu na začiatku deväťdesiatych rokov 20. storočia. Pokrokové avantgardné umenie predstavujú diela takých mladých umelcov, ako Kati Haasz, András Wolsky, Barna Benedek a Bálint Bolygó.
Grünerova zbierka, unikátna svojím zameraním a prístupom, ako aj táto výstava ponúkajú tým, že vyzdvihujú diela maďarských umelcov s medzinárodnou orientáciou, neoceniteľnú pomoc pri vytváraní naratívu pokrokového, medzinárodne rozhľadeného a kreatívneho umenia v Maďarsku.
Výstava sa okrem detailného predstavenia Grünerovej zbierky usiluje aj o to, aby si návštevníci mohli utvoriť obraz o výsledkoch a vzniknutých zmenách v tej špeciálnej oblasti spoločného gravitačného poľa progresívneho maďarského a univerzálneho výtvarného umenia, ktorú zbierka reprezentuje.