Ormandik portret2 | Danubiana}

Múr Marekov

19. január 2019 - 10. marec 2019 Kurátor: Mišo Ormos

Marek nasadá do auta alebo na bicykel a transportuje sa do ateliéru. Zo širšieho centra Bratislavy na koniec neďalekého priľahlého mestečka, kde na hranici s lesom na konci cesty sídli jeho ateliér. Táto cesta je iniciačným momentom, psychologickou metódou, očistou, ktorá Mareka zbavuje svetských starostí, čistí myseľ a spúšťa premenu z bežného smrteľníka na Autora (Marek Maker). Čím ďalej je od domu, tým viac v ňom bublajú superschopnosti. Vstupom do ateliéru (apparatus) je premena zavŕšená. Jeho ateliér je čiernou skrinkou – tak ju chápe kybernetika. Poznáme vstup a výstup, nevieme však, čo sa deje vnútri. Nikdy sa to ani nedozvieme, pretože vstupom do tohto priestoru by sme narušili jeho procesy. Presne tak ako v kvantovej fyzike, kde pozorovanie ovplyvňuje pozorované. Preto sú síce návštevy v ateliéri vítané, no nikdy nie počas tvorby. Ak aj Marek maľuje počas hudobno-výtvarnej performancie (napríklad projekt Hrana), ide o verný, ale predsa len herecký výkon. V tom prípade nie je umeleckým dielom obraz, ale celá situácia. Aj preto maľbu na záver zatrie na čierno. Skutočné obrazy maľuje Marek vždy sám. Ten proces je nezrozumiteľný. V rýchlom tempe v ňom preblikávajú vedomé, nevedomé, podvedomé, fakty, fikcia, kompozícia, mytológia, farby, plochy, linky, ťahy, fyzika a mágia. Všetko do seba rýchlo naráža a vzájomne sa koriguje i neguje. Celé to trvá zväčša veľmi krátko a končí sa znenazdajky. Výsledkom sú praobrazy
a apokryfy.

prof. Peter Redjar Uol. / Mišo Ormos

Biografia

Narodený: 19. 12. 1968 v Bratislave
Štúdium: 1987 – 1993 VŠVU v Bratislave

Samostatné a profilové výstavy (výber):
2006 Múzeum Danubiana, Čunovo „Nové veci“
2007 Mestská galéria, Tula, Rusko „MMM“
2008 Kosovelov dom, Sežan, Slovinsko „Danteho peklo...“
2008 Dom umenia, Bratislava „Veľké veci“
2012 Galéria mesta Bratislava „Svätí za dedinou“
2013 Galéria kritikov, Praha, Česká republika „Purgatorio“
2014 Galéria Kortil, Rijeka, Chorvátsko „Výber z tvorby“
2016 ZOYA Gallery, Bratislava „Stôl a Plot“
2017 Galerie M1 – Kunstzone, Gera, Nemecko „Maľba“
2018 Galéria Bellart, Viedeň, Rakúsko „Night Cruise“

Ocenenia (výber):
2007 Meulensteen Art Award
2008 Cena Martina Benku
2010 Krištáľové krídlo v kategórii výtvarné umenie