HAUSNER portret | Danubiana}

Neisté časy

24. marec 2018 - 10. jún 2018 Partneri výstavy: Rakúske kultúrne fórum, Galerie Zimmermann Kratochwil

Výstava Neisté časy / Shaky Times v Múzeu Danubiana prezentuje diela Xenie Hausnerovej z rôznych období. Všetky maľby sú príbehmi o svete, v ktorom žijeme. Autorka bez sentimentu pátra po ľudských zlyhaniach – po strate lásky a zmysle našej existencie v dnešných neistých časoch. Jej diela tvoria príbehy zo sveta, v ktorom žijeme – teda sú hlboko osobné a predsa nadčasové.
Hausnerovej veľkoformátové diela a intenzívna farebnosť vťahujú diváka do tajomného sveta medziľudských vzťahov. Jej protagonisti, najmä silne expresionistické postavy žien, vyzerajú akoby skúšali iné úlohy, protichodné paradigmy, alternatívne možnosti k tisíckam rokov patriarchálnej histórie.
Autorkine mnohoznačné scény, rozvíjané v prepracovaných scenároch a obsadené rôznymi postavami, splývajú v zdanlivo prchavom maliarskom okamihu. Bolesť, láska a osamelosť sa stávajú témami silných dramatických momentov. Xenia Hausnerová inscenuje fragmenty obrazov a transformuje ich do podoby, ktorá protirečí ustáleným interpretáciám.
Svojimi typickými expresívnymi výrazovými prostriedkami Hausnerová neodhaľuje jasne čitateľné scény, ale kódy ich dešifrovania necháva na divákovi, ktorý sa tak stáva maliarkiným partnerom. Výsledkom tejto „hry“ je jeho osobná účasť na konečnej interpretácii diela.
V Hausnerovej dielach sa prelínajú motívy z rozličných kultúr, ktoré spôsobila svetová globalizácia, do novej fragmentárnej reality. Pred bilbordom Coca-Coly stoja ázijské a európske dievča, obe v školských uniformách, ktoré akoby pomyselne „spája“ tento nápoj.
Obrazovú scénu troch žien zo Západu stojacich pred severokórejským propagandistickým plagátom Hausnerová inscenovala s modelmi. Ako pripomenutie všeobecne známych „Ľudí v klietkach“ (Cage Homes) v Hongkongu Hausnerová postavila vo svojom ateliéri preplnenú búdu. Toto provizórne prístrešie obývajú dve ženy – Európanka a Ázijčanka. Vonkajší svet nahrádza módne slovné spojenia – Hausnerovej ateliér tu funguje ako opačný svet, v ktorom sa dá prežiť aj v neistých časoch.

Biografia

Diela Xenie Hausnerovej boli vystavené v mnohých galériách, na umeleckých veľtrhoch a v múzeách v zahraničí, 57. bienále Benátky 2017 – „Glasstress“ Palazzo Franchetti (paralelná výstava), Albertina Viedeň, Art Museum Šanghaj, Batliner Art Foundation, Belvedere Viedeň, Európska centrálna banka Frankfurt, Forum Gallery New York, Hong Kong Arts Center, Käthe-Kollwitz-Museum Berlín, Museum Würth France Erstein, Seven Bridges Foundation Greenwich / USA, Paul Allen Family Collection, USA, Ruské štátne múzeum Petrohrad, Serendipity Arts Trust New Delhi India, Today Art Museum Peking, Würth Collection Oslo.