CIPAR portret | Danubiana}

Nový Cipár

13. marec 2010 - 13. jún 2010 Kurátor: Eva Trojanová

Pri príležitosti životného jubilea Miroslav Cipár prekvapil svojou najnovšou voľnou tvorbou. Predstavil rozmerné drevené objekty, asambláže, maľby a výber z kresbových cyklov. Patrí k výnimočne aktívnym, invenčným a rozhľadeným umelcom. Od šesťdesiatych rokov sa úspešne venuje širokému spektru výtvarných činností – okrem maľby, kresby, sochárstva a grafiky aj ilustračnej tvorbe, filmovej animácii, grafickému dizajnu, monumentálnym sochám a objektom do exteriérov. Je všestraným typom umelca, ktorý vládne obrazom a ktorý vie formulovať svoje názory. Cipár je uznávaným majstrom línie, vynikajúcim kresliarom a umelcom, ktorý disponuje mimoriadnou obrazotvornosťou. Vrodený zmysel pre kvality línie dokáže skvelo zúročiť vo všetkých oblastiach svojej tvorby. Vie vyťažiť jej možnosti pri vyjadrení podstaty redukovaného tvaru alebo jej kvality samy osebe. Ľahkosť a uvoľnenosť jeho výtvarných kreácií, plošná dekoratívnosť obrazovej skladby, iskrivosť a žiarivosť farby ho logicky spájajú s maliarskou kultúrou klasika slovenskej moderny – Ľudovítom Fullom. Jeho maľba je nesmierne veľkorysá a dynamická, smeruje k očistenému, robustnému znakovému tvaru. Koloristické kvality, akčnosť gestickej maľby, voľný spôsob narábania s kaligrafickými znakmi, ako aj nezvyčajná všestrannosť ho zaraďujú na popredné miesto v súčasnom slovenskom umení.