pocit-domova-1642780183 | Danubiana}

Pocit domova

01. marec 2022 - 01. máj 2022 Inštalácia výstavy Ing.arch. Rudolf Benček a autorka.

„Zuzana Graus Rudavská materiál vo všetkých formách a podobách využitia a spracovania cíti ako živú hmotu, vzrušujú ju hlavne rozmanité štruktúry, miesta, kde tvar dáva meno svojmu povrchu. Cez ne chce zachytiť tie najefemérnejšie a takmer neuchopiteľné pocity: dotyky zeme, vody, vzduchu, vetra, evokovať premenlivú morskú hladinu, horskú lúku osvietenú slnkom či svah brázdený uzučkými políčkami, rosu v tráve alebo kvapky dažďa vo vlasoch... Príroda, ktorú sama priznáva ako svoj základný inšpiračný zdroj, nie je však v jej tvorbe prítomná prvoplánovo, ale vnútorne, podprahove, intuitívne. Pohľad na obrazy – reliéfy modelované z ručného papiera v nás môže asociovať pásy polí, scenériu typicky slovenskej horskej krajiny videnej akoby z nadhľadu. Vypletané objekty vtáčie hniezda v korunách stromov, drobné kryštáliky chvenie rosy v odleskoch svetla, na kresbách zas objavíme vlnenie vodných hladín, zachytené a zastavené v ich okamžiku, ale súčasne usústavnené do zovšeobecnených abstraktných obrazcov. Majú svoju prirodzenú tiaž a váhu (kameň), poddajnosť a tvárnosť (papier, špagát), priehľadnosť i ľahkosť (drôt, leštený prírodný horský krištáľ), ale hlavne poéziu, vyžarujú silné metaforické – obrazné videnie. Ako napísala Rút Lichnerová: „prechádza nimi vzduch, preniká svetlo, môže prefukovať vietor.“
Pod rukami Zuzany Graus Rudavskej padajú hranice „vysokého“ a „nízkeho“ – voľného a úžitkového, rustikálneho a artistného, prírody a skutočnosti v mene ich vizuálneho a poetického pretvorenia, dotyku s tajomnom, v mene jemných, tichých, nebadaných, ale trvácnych zážitkov, ktoré nám prináša”.

Katarína Bajcurová

Biografia

Zuzana Graus Rudavská (*1962, Bratislava) pochádza z umeleckej rodiny, študovala textil na SŠUP v Bratislave a na VŠUP v Prahe . Roku 1986 emigrovala do USA, kde pôsobila v New Yorku. Zúčastnila sa viac ako 20 medzinárodných sochárskych sympózií v USA, Japonsku, krajinách Európy a Afriky (napr. Iwate Town Stone Sculpture Garden, Japonsko; Socrates Sculpture Park, New York). Jej “Kompozícia so Svetlom 93” a “Hniezdo I.” boli v roku 1997 vystavené na XLVII. Bienále v Benátkach. Vystavovala v známych amerických a európskych galériách a múzeách (napr. Helen Drutt Gallery, NY; Katonah Museum, NY; American Craft Museum/Museum of Arts & Design, NY; Galerie V&V, Viedeň). Jej diela sú súčasťou zbierok Cisternerne Glass Museum, Copenhagen; SNG, Bratislava; Muzeum Kampa, Praha. Od roku 2003 žije a tvorí v Bratislave. Venuje sa tvorbe inštalácii, krištáľových objektov, umeleckému šperku, obrazu a kresbe.

Viac informácií na: www.zuzanagrausrudavska.com