pokracujeme-1647436799 | Danubiana}

Pokračujeme

08. september 2001 - 08. december 2001 Združenie grafikov G-Bod:

Peter Augustovič, Igor Benca, Robert Brun, Karol Felix, Marcel Haščič, Dušan Kállay, Peter Kľúčik, Marián Komáček, Karol Ondreička, Igor Piačka, Kamila Štanclová, Katarína Vavrová

PETER AUGUSTOVIČ
Narodil sa roku 1959 v Trnave. V rokoch 1979-1985 študoval na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave na oddelení grafiky a knižnej ilustrácie (prof. A. Brunovský). Od roku 1993 pôsobí ako asistent na VŠVU v Bratislave. Venuje sa grafike, maľbe, kresbe, ilustrácii a tvorbe objektov.

IGOR BENCA
Narodil sa roku 1958 v Topoľčanoch. V rokoch 1981-1987 študoval na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave na oddelení grafiky a knižnej tvorby (prof. A. Brunovský). Pôsobí ako docent na Katedre výtvarnej výchovy Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre.Venuje sa maľbe, grafike, ilustrácii a tvorbe známok.

ROBERT BRUN
Narodil sa roku 1948 v Žiline. V rokoch 1966-1972 študoval na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave na oddelení grafiky (prof. V. Hložník). Venuje sa maľbe, grafike a ilustrácii.

KAROL FELIX
Narodil sa roku 1961 v Košiciach. V rokoch 1981-1987 študoval na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave na oddelení grafiky a knižnej tvorby (prof. A. Brunovský). Roku 1990 bol na študijnom pobyte v Centre F. Masereela v Kasterlee (Belgicko) a v roku 1991 vo Fondation Taylor v Paríži. Roku 1996 spoluzakladá združenie grafikov G-Bod. Venuje sa grafike, maľbe, kresbe, ilustrácii a tvorbe známok. V roku 2001 bol hosťujúci umelec na North Central College Naperville, Illinois, USA.

MARCEL HAŠČIČ
Narodil sa roku 1954. V rokoch 1973-1979 študoval na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave na oddelení grafiky (prof. O. Dubay). Roku 1988 bol na študijnom pobyte v Galérii Epreuve d’artist v Antwerpách. Venuje sa grafike a tvorbe objektov. Roku 1997 iniciuje projekt “Zlatá stredná Európa”.

DUŠAN KÁLLAY
Narodil sa roku 1948 v Bratislave. V rokoch 1966-1972 študoval na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave na oddelení grafiky (prof. V. Hložník, prof. A. Brunovský). Pôsobí ako profesor na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave.

PETER KĽÚČIK
Narodil sa roku 1953 v Bratislave. V rokoch 1974-1980 študoval na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave na oddelení grafiky a knižnej tvorby (prof. A. Brunovský). Venuje sa maľbe, grafike a knižnej ilustrácii.

MARIÁN KOMÁČEK
Narodil sa roku 1959 v Gbeloch. V rokoch 1980-1986 študoval na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave na oddelení grafiky a knižnej tvorby (prof. A. Brunovský). Pracuje v oblasti maľby, grafiky a ilustrácie.

KAROL ONDREIČKA
Narodil sa roku 1944 v Čachticiach. V rokoch 1962-1966 študoval na Pedagogickej fakulte v Nitre. V štúdiách pokračoval v rokoch 1969-1974 na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave (prof. A. Brunovský). V rokoch 1979-1992 pedagogicky pôsobil na VŠVU v Bratislave na oddelení ilustrácie a knižnej tvorby. Od roku 1992 pôsobí ako profesor na Katedre výtvarnej výchovy Pedagogickej fakulty UK v Bratislave. Venuje sa grafike, maľbe a knižnej ilustrácii.

IGOR PIAČKA
Narodil sa roku 1962 v Třebíči. V rokoch 1983-1989 študoval na Vysokej škle výtvarných umení v Bratislave na oddelení grafiky a knižnej tvorby (prof. A., Brunovský). V rokoch 1987-1988 študoval na Academie Royale des Beaux-Arts v Bruseli. Od roku 1990 pedagogicky pôsobí na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave. Roku 1999 bol pozvaný zúčastniť sa na medzinárodnom projekte v Art Studio Itsukaichi Tokyo, Japonsko. Venuje sa grafike a ilustrácii.

KAMILA ŠTANCLOVÁ
Narodila sa roku 1945 vo Zvolene. V rokoch 1965-1971 študovala na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave (prof. V. Hložník). Pracuje v oblasti maľby, grafiky a ilustrácie.

KATARÍNA VAVROVÁ
Narodila sa roku 1964 v Bratislave. V rokoch 1984-1990 študovala na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave (prof. A. Brunovský). Roku 1989 absolvovala študijný pobyt na Accademia delle Belle Arti v Perugii, Taliansko. Venuje sa grafike, maľbe a kresbe.