POLLAG portret | Danubiana}

Pravda farieb

06. september 2008 - 30. november 2008 Kurátori: Vincent Polakovič, Peter Pollag

Jubilejná výstava Petra Pollága predstavila rozsiahly výber diel z obdobia posledného dvadsaťročia. Základným pilierom jeho tvorby je maľba. Od nej sa odvíjajú ďalšie výhonky v podobe kresby, grafiky, ilustrácií, monumentálnych diel, mozaík či textilných závesov. Šírka zastúpených umeleckých druhov v umelcovej tvorbe pramení v jeho ustavičnej potrebe hľadať, objavovať a experimentovať. Kultúrne zázemie mu vytvorili aj náruživé cestovateľské záľuby. Nové krajiny a kultúry, ktoré spoznal, sa ukladajú v jeho tvorbe ako geologické vrstvy, vytvoriac jeden štruktúrovaný celok. Podnety hľadá aj v umení minulosti, ktoré interpretuje aktuálnym výtvarným jazykom. V jeho obrazoch cítiť pokoru a úctu k veľkosti ľudského ducha. Tematicky strieda inšpirácie biblickými motívmi, gréckymi bájami, veľkými bitkami, osobnosťami, ale aj námetmi zo súčasného života. Robí tak bez pátosu, ale s maximálnym maliarskym nasadením. Farbu často podkladá plastickými štruktúrami, kombinuje s inými materiálmi, čím obraz dostáva haptický charakter. Život obrazom Petra Pollága dáva spôsob, akým narába s farbou. Javia sa ako premenlivá biologická hmota. Kompozíciám dominuje červená v bohatých odtieňoch, a aj tam, kde v kontexte s inými farbami dodáva len akcent, zažiari. Pollágova bohato štruktúrovaná maľba so sofistikovanou vizuálnou symbolikou vyzýva diváka na dialóg.

Biografia

Narodil sa 19. februára 1958 v Levoči. V rokoch 1977 – 1983, študoval na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave a neskôr si dopĺňal štúdiá na Accademia di Belle Arti Pietro Vannucci v Perugii (1980), na Akadémii výtvarných umění v Prahe (1984 – 1989) na École Nationale Supérieure des Beaux Arts v Paríži (1986 – 1987) a na Facultad de Bellas Artes Universidad Complutense v Madride (1988). Po krátkom období pedagogickej činnosti na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave sa od roku 1990 venuje výlučne umeleckej tvorbe. Peter Pollág prezentoval svoje diela na nespočetných samostatných i kolektívnych výstavách a jeho obrazy sú zastúpene vo verejných i súkromných zbierkach štyroch kontinentov. Absolvoval množstvo maliarskych sympózii a niekoľko tvorivých pobytov vo Francúzsku, Zimbabwe, Zambii, Číne, Mexiku, Izraeli, Taliansku, Grécku, Etiópií, Iráne a za svoju tvorbu získal viacero ocenení doma i v zahraničí. Žije v Bratislave a venuje sa komornej i monumentálnej maliarskej tvorbe, kresbe, knižnej ilustrácii i sochárskym realizáciám.