retrospektiva-1-1570449600 | Danubiana}

Retrospektíva

02. november 2019 - 19. január 2020 Kurátori: Jozef Moucha, Miroslav Ambroz

Vladimír Židlický (1945) je výrazným predstaviteľom európskeho umenia. Vo svojej tvorbe experimentuje s dedičstvom klasických umeleckých disciplín. Neobyčajná pozornosť vypracovaniu pozitívov, či už komorných alebo monumentálnych formátov je zúročením dedičstva piktoriálnej tradície fotografie. Autor vychádza z historicky overeného zušľachťovanie tonality, aby zároveň využíval nátlačky a presvitanie rozličných štruktúr a siahal k završovaniu artefaktov čiastkovou deštrukciou obrazovej formy. To je protirečenie iba zdanlivé. Veď figurálne kompozície s motívmi obnaženia umocňuje nevypočítateľnými efektmi zásahov do matríc, najmä rytím do emulzie negatívov či priamo odstraňovaním ich častí. V kreatívnej komunikácii s námetmi pokračuje maliarskymi vstupmi do silového poľa pozitívu. Vedľa apokalyptických vidín, zaznamenaných od 70. rokov, sa v tvorbe objavuje prúd fotografií rozochvievaných dynamikou svetelného podania. Často ide o zlostnú suverénnu kresbu, uskutočňovanú v zornom uhle kamery počas dlhšieho, avšak jednorazového priebehu expozície. Na pozadí digitálnych možností 21. storočia sa Židlický obracia ku klasickým ferrotypiám, teda k pradávne technike, ktorá sa v českých krajinách tešila rozmachu naposledy v závere predminulého storočia. Vladimír Židlický teda po dlhých desaťročiach nadvlády priameho prevodu negatívu na pozitív rozvinul rozmanité metódy únikov z opisnosti, obvyklej v žánroch aktu i krajinárstva. Bez toho, aby sa vzdával ozvien svojich abstrahujících maliarskych východísk, ťaží od 70. rokov rovnako z naturalistickosti média fotografie. Ním podpísané diela sa potom presadzujú vlastnosťami stvárnení, rovnako ako naliehavosťou námetu. Preto sa Židlického práce neprepadávajú do dekoratívnych polôh a pozorovateľa skôr znepokojujú.

Josef Moucha

Biografia

Vladimír Židlický /1945/, študoval na FAMU Praha /CZ/. Od roku 1977 vystavuje samostatne aj ako účastník skupinových výstav v prestížnych inštitúciách v Európe, Ázii a USA. Jeho práce sú zastúpené v mnohých významných verejných aj súkromných zbierkach, napríklad v Moravskej galérii Brno ­
/CZ/, Galérii hlavného mesta Prahy /CZ/, Centre G. Pompidou v ­Paríži /F/, Národnej francúzskej knižnici v Paríži /F/, Európskom dome fotografie v Paríži /F/, Múzeu fotografie v Antverpách /B/, Múzeu Ludwig v Kolíne nad Rýnom /D/, Múzeu fotografie v Charleroi /B/, Múzeu fotografie v Odense /DK/, Múzeu výtvarných umení v Houstone /US/, Múzeu moderného umenia v New Yorku /US/, Múzeu moderného umenia v San
Franciscu /US/...