SOBAIC portret | Danubiana}

Skok vpred

19. jún 2011 - 21. august 2011

Milos Sobaïc (1945 Belehrad) patrí k najvýraznejším umeleckým osobnostiam, ktoré vzišli z krajín bývalej Juhoslávie. V roku 1970 tu absolvoval Akadémiu krásnych umení, ale od roku 1972 žije a tvorí v Paríži. Jeho tvorba je od začiatku spojená s maľbou, no neskôr svoje aktivity zameral aj na sochy, objekty a inštalácie. Svojou interpretáciou sveta patrí do línie apokalyptických vizionárov, ktorých tvorba obnažuje človeka ako strojcu svojho pádu. Jeho tvorbu môže charakterizovať niekoľko základných pojmov: prudkosť a násilie, katastrofa, tragédia, monštrum, mutácia, pochybnosti a neistota, rýchlosť, priestor a čas. Človek v jeho dielach nie je integrovaným celkom, ale rozbitou entitou, z ktorej odlietajú časti, najmä končatiny. Kombinácia technických prvkov s figúrou, ich extrémne situácie, naznačujú hlboký rozpor medzi pokrokom a udržateľným životom. Obrazy i objekty si uzurpujú priestor i pozornosť expanzívnou dynamikou a diferencovanou prácou s farbou.

Eva Trojanová

Biografia

Srbský maliar naturalizovaný vo Francúzsku. Narodil sa roku 1945 v Belehrade. V roku 1970 absolvoval Akadémiu krásnych umení v Belehrade a roku 1972 odchádza do Paríža, kde žije a pracuje. Od roku 2005 je dekanom a profesorom na Fakulte umenia a dizajnu Megatrend univerzity v Belehrade a asociovaným profesorom maľby na Luxun akdémii umenia v Shenyang, Čína. Od roku 1972 vystavoval na desiatkach samostatných i kolektívnych výstav. Je zastúpený v zbierkach: Fond National d Art Contemporain, Paríž; Macedonian Museum of Contemporary Art, Thessaloniki; Muzej savremene umetnosti, Belehrad; National Pinaquotheque, Atény; Musée d Ixelles, Brussel; Ludwig Museum, Koblenz; Museum of Contemporary Art, Moskva; Luxun Academy of Fine Arts, Shenyang, Čína a i.