Lajdová-portret | Danubiana}

SLOVENSKÁ RENESANCIA

02. jún 2017 - 02. september 2017

Keď krása vychádza na svetlo.

Výstava slovenskej fotografky Petry Lajdovej oslavuje krásu a bohatosť slovenskej ľudovej kultúry. Prináša renesanciu tradičného odevu, vrchných častí, historických pokrývok hláv slobodných a vydatých žien. Obdivuje jeho estetiku, krásu a umeleckú hodnotu. Originálne poukazuje na neuveriteľnú variabilitu, farebnosť i komplikovanosť týchto súčastí kroja, zdôrazňuje detaily, ľudovú tvorivosť a vyvoláva neočakávané emócie.
Umelecký projekt vznikal v rokoch 2012 – 2014. Prvým podnetom bola jej spolupráca a stretnutia v Taliansku, kde sa nechala uniesť zbierkami a fotografiami tradičných odevov z rôznych kútov sveta. Krojové súčasti na 20 veľkoformátových fotografiách sú originály, ktoré nachádzala v súkromných zbierkach v rôznych regiónoch Slovenska. Niektoré majú 100 až 200 rokov. Vyberala si taktiež z umeleckej dielne Šarloty Kišovej, zo zbierok uchovaných v archíve krojárne umeleckého súboru Lúčnica. Oslovila odborníkov, etnológov a folkloristov. Petra Lajdová svojím vnímaním svetla a výberom tvarov i pokrývok hláv nachádza v mnohých prepojenie so svetovými symbolmi a kultúrami. Kľúčovou je pre ňu jednoduchosť. Harmonicky prepája objekt, svetlo, nositeľku ľudového skvostu, historické, pre dané obdobie autentické silné výrazy a myšlienku znovuzrodenia do dokonalej jednoty, a zanecháva tak silný emočný náboj. Vyzdvihuje a necháva vyjsť „z tieňa“ tento pestrofarebný vizuál, krásu slovenských žien v svadobných partách a čepcoch. Vzory, zdobenia vidí zároveň aj ako odraz rešpektu, úcty a pokory k prírode, kráse žien, ich vznešenosti a sily.
Počas realizácie vznikla aj čiernobiela fotodokumentácia snímania párt a nasadzovania čepcov, tzv. čepčenia. Prezentuje zložitú úpravu hlavy, ktorá kladie vysokú náročnosť na skúsenosti žien, čo toto umenie
ešte ovládajú.
Petra Lajdová svojimi dielami poukazuje na vzácne kultúrne dedičstvo. Moderným pohľadom a ideovým spracovaním ho príťažlivo a inšpiratívne sprítomňuje aj pre súčasné generácie. S úctou uchováva a jasne komunikuje odkaz minulých generácií.

Biografia

Petra Lajdová sa narodila v roku 1978 v Bratislave. Počas pobytu v Prahe (1999 – 2004) sa stala fotografia súčasťou jej života a profesijného rozvoja. V roku 2006 získala cenu za kreatívny portrét s názvom Sebeláska v Českej republike. Začala fotografovať portréty umelcov a akty. Fotografické umenie zdokonaľovala na študijných stážach a pobytoch vo Francúzsku (2007 – 2010). V rokoch 2008 – 2010 vystavovala samostatne i v rámci významných umeleckých podujatí v Piešťanoch a v Bratislave. V auguste 2014 predstavila umelecké fotografie z cyklu Slovenská renesancia (Piešťany). V rokoch 2014 – 2015 sa nechala inšpirovať a venovala sa svojim komerčným projektom na juhu Francúzska. Na jeseň 2015 prezentovala svoju tvorbu v Monacu (Grimaldi Forum) a v lete 2016 v Paríži na podujatí EURO 2016 v rámci prezentácie Slovenska. V zime 2017 vystavovala v Galérii M. A. Bazovského v Trenčíne. Séria fotografií Slovenská renesancia si svojou originalitou a silnou emocionálnou odozvou získala veľký rešpekt a úspech nielen na Slovensku. Pôsobí v Bratislave, pracuje a tvorí aj v zahraničí.