HUEMER portret | Danubiana}

Táto výstava obsahuje nadbytok utópie

16. jún 2018 - 02. september 2018

Markus Huemer pracuje s médiami maľby a kresby, tvorí interaktívne inštalácie, environmenty a počítačové animácie. Pritom skúma vhodnosť digitálnych médií pre umenie na základe svojich skúseností s klasickými médiami, rešpektujúc dejiny umenia a médií, a súčasne spochybňuje predpokladané majstrovstvo umelcov ironickou paródiou seba samého.
Huemer tvorí svoje diela v sériách a rôznych formátoch, skúma problémy reality, konštrukciu rozličných skutočností a ich vnímanie. Zaujíma sa o problémy prezentácie a interpretácie, vytvára paralelné slová a sleduje, ako komunikujú pri extrémne zredukovaných projekciách, inštaláciách a produktoch, ktoré vyzerajú ploché ako výstrižky. Farby zredukované na minimum mu umožňujú rozvinúť to, čo sa javí ako rozpoznateľné a súčasne poukazujú na klamlivosť nášho videnia. Simulácia hĺbky zaostrenia v čiernej, sivej a bielej nás unáša do tichej krajiny myšlienok, ktorá stroho a bez naratívnosti ruší naše klamlivé vnímanie.
Základným princípom jeho práce je skúmanie jazyka ako východiskového bodu uvažovania o percepcii, komunikácii a chápaní i hra s jazykom. V názvoch umeleckých diel používa iróniu ako spôsob vytvárania výrokov o paradoxoch: hľadáme odkaz alebo nejakú formu komunikácie, ktorá v skutočnosti neexistuje.

Biografia

Markus Huemer sa narodil 1968 v Linzi, kde študoval maľbu, a v štúdiu pokračoval na Kunstakademie v Düsseldorfe. Bol vymenovaný za odborného asistenta na Kunsthochschule für Medien v Kolíne nad Rýnom. Štipendium na ZKM, Zentrum für Kunst und Medientechnologie, v Karlsruhe mu umožnilo intenzívne rozvíjať jeho záujem o mediálne umenie. Okrem toho študoval aj dejiny umenia, filozofiu a latinskú filológiu. Pedagogicky pôsobil na Goetheho univerzite vo Frankfurte a potom sa stal profesorom na Akadémii výtvarných umení v Prahe, kde pracoval do roku 2015.
Huemerove diela boli vystavené v renomovaných medzinárodných múzeách a inštitúciách: Museum Moderner Kunst vo Viedni, Albertina, Saarlandmuseum, Kunsthaus Baselland, DOX Praha, Museum MARTA Herford a Hamburger Bahnhof Berlin. Jeho diela sa nachádzajú vo viacerých verejných a súkromných zbierkach. Od roku 2000 žije a tvorí v Berlíne.