Marti | Danubiana}

Transformácia

25. november 2017 - 11. marec 2018 Kurátori: Francesca Martí, Pilar Ribal & Kees van Twist

Transformation (transformácia) je názov retrospektívnej výstavy španielskej multimediálnej výtvarníčky Francescy Martí, ktorá v kurátorskej koncepcii Pilar Ribalovej & Keesa van Twista ponúkne široký prístup k tvorbe jednej z najinovatívnejších európskych autoriek v oblasti tradičného výtvarného jazyka i nových technológií. Jej umelecké diela presahujú hranice maliarstva a sochárstva a skúmajú výrazové prostriedky fotografie a videoumenia ako dynamických médií. Hlboká a angažovaná reflexia o ľudských emóciách, ideáloch, kultúrnom prostredí alebo spoločných univerzálnych výzvach sa rozvíja v tematických sériách, ako napríklad Mucha, Pohyby & duša, Slzy, Obrazovka, Krištáľ, Stena, Výkrik, Planéta fúzií, Mestá v kľukatej línii & migranti.

Transformácia zdôrazňuje otázku spájania a splývania. Vytváranie individuálnych snov a želaní je príležitosťou na kolektívnu zmenu. Myšlienky výmeny a symbiózy starého s novým zjednocujú koncepciu výstavy a vytvárajú rôzne vizuálne analógie s rovnakým posolstvom. Význam sebauvedomenia a akceptovania odlišnosti – keďže všetky kultúrne prostredia sú bohatým dedičstvom, ktoré všetci zdieľame – sú najzmysluplnejšími úvahami prezentovanými v tomto projekte. Spájanie znamená zlučovanie vedomostí a skúseností ako sociálneho procesu, ktorý môže priviesť ľudstvo k mieru.

Pilar Ribal

Biografia

Francesca Martí sa narodila v Sólleri (Malorka) a pracuje medzi Španielskom, Holandskom a Švédskom. Na umeleckú scénu vstúpila začiatkom 90. rokov 20. storočia a odvtedy svoju tvorbu prezentovala na samostatných a kolektívnych výstavách v galériách a múzeách v Španielsku, Belgicku, Nemecku, Taliansku, Holandsku, vo Veľkej Británii, Jordánsku, Južnej Kórei, Austrálii a v USA. Jej inštalácie na Bienále v Káhire (2007) a v Montiju, v Portugalsku (2008) boli ocenené. Výstava pod názvom Transformation (Premena) je veľkou retrospektívou jej diela a jej súčasťou je aj 128-stranový katalóg.