Kelemen-portret | Danubiana}

Tranz

07. október 2006 - 10. december 2006 Kurátorka: Jana Berková

Pôvodom maliar a grafik, dnes multimediálny umelec Ján Kelemen spočiatku takmer v ústraní budoval svoj obrazový svet. Bol to proces, na ktorom participovalo viacero faktorov. Predovšetkým mal silnú vôľu k experimentu a k prekračovaniu zaužívaných stereotypov, či už v grafike, maľbe, alebo v plastike. Na súčasnú podobu jeho maľby, na proces jej vnútornej premeny od práce s plochou k integrácii priestoru, vplývali jeho aktivity, zamerané na revitalizáciu prírodného prostredia. Filozofickou podstatou jeho tvorby sa stala nová kvalita vzťahu umenie – príroda. Cieľavedomo pokračoval v rozvíjaní dominantných kategórií vo svojej tvorbe, ktorými sú pohyb a priestor. Spočiatku využíva nasýtené kaligrafické gestá, zdôrazňujúce dynamiku a farebné kontrasty. Postupne, ako zväčšuje formát, zjednodušuje obrazovú kompozíciu, a tým docieľuje vnútornú monumentalitu nezávisle od formátu. Vytvoril si vlastný identifikačný výtvarný jazyk, do ktorého sa premietajú jeho skúsenosti z priestorových inštalácií, či už v prírode, alebo realizovaných ako výstavné prezentácie. Objavuje sa v nich znakový systém horizonál a vertikál, odvodený od práce in situ s drevenými brvnami, guľatinou i kameňom. Netradične riešená inštalácia v Danubiane okrem zúročnenia skúseností s maľbou i práce v reálnom priestore rozvíja aj novú štruktúrovanosť priestoru technológiou 3D.

Biografia

Maliar, grafik, sochár a multimediálny výtvarník Ján KELEMEN sa narodil roku 1957 v Šuranoch. V rokoch 1976 – 1982 študoval na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave, v ateliéri prof. A. Brunovského. Venuje sa maľbe, grafike, kresbe, keramike a sochárstvu, inštaláciám, performanciám a multimediálnym projektom. Zúčastňuje sa na medzinárodných sochárskych sympóziách venovaných revitalizácii prírodného prostredia: Ekoart, Osrblie, Woodcarving Stromovka, České Budějovice, Stretnutie – Devín, Balunky, Jahodná, Sebedražie. Roku 1996 založili s priateľmi Jánom Hlavatým a Alexejom Kraščeničom neformálne združenie A1, s ktorými podnes vystavuje doma i v zahraničí.