variabily-74-460-28-70-vh-1-1564994910 | Danubiana}

VARIABILY (74+460/28 = 70 VH)

14. september 2019 - 27. október 2019 Kurátor: PhDr. Dagmar Srnenská, PhD.

Jubilejná výstava jedného z najvýznamnejších výtvarných umelcov slovenského výtvarného umenia Viktora Hulíka (1949) je veľmi dobre známa nielen v európskych, ale aj svetových súvislostiach. Svedčí o tom množstvo pozvaní a účastí na najdôležitejších výstavných projektoch Európy. V roku 1988 sa stal členom medzinárodnej skupiny výtvarníkov INT ART, ktorej cieľom je zbližovanie ľudí rozdielnych kultúrnych teritórií. V roku 1990 mu bol ako prvému slovenskému výtvarníkovi udelený prestížny tvorivý grant od nadácie Pollock-Krasner v New Yorku. Viktor Hulík reprezentoval Slovensko svojou výtvarnou tvorbou po celom svete a takmer vo všetkých krajinách Európy, na ázijskom kontinente ako aj v Amerike. Je preto samozrejmé, že aj Danubiana – Meulensteen Art Museum si chce uctiť a pripomenúť tvorbu Viktora Hulíka v roku 2019 pri príležitosti jeho životného jubilea. Výstava pod názvom VARIABILY (74+460/28 = 70 VH) predstaví retrospektívu Hulíkovej tvorby posledného obdobia, až po rok 2019. Predstavia sa diela plné polarity jedinečného a všeobecného, rôzne percepcie alternatívnymi interpretáciami a významové napätie diel, ktoré nás budú sprevádzať vo všetkých Hulíkových veľkých a malých posúvačoch, zvešiavačoch, prelínaniach či prienikoch. Vyvrcholením prezentácie budú geoposúvače, v ktorých mu ide o isté spochybnenie pravidelnosti geometrickej štruktúry. Konštruktívnu a racionálnu osnovu Hulík v týchto dielach narušuje pohybom jednotlivých vrstiev kompozície.
Viktor Hulík systematicky rieši jeden filozofický a výtvarný problém za druhým, aby nám spôsobom jemu vlastným umelecky zobrazil zákonitosti tohto sveta, ako aj zmysel existencie súčasnej spoločnosti, prírody a vecí okolo nás. Od subjektívneho a objektívneho obrazu krajiny smeruje k istej manipulácii makrokozmu, a tým k zmnoženiu výrazových možností zvolených umeleckých prostriedkov. Postupne i my na výstave v Danubiane budeme môcť vstúpiť do jeho umeleckého sveta, zmeniť plastickú pohyblivú časť variabilov, narušiť podľa vlastných pravidiel vzťah medzi statickým podkladom a dynamickými segmentmi diela.
Možnosti skladby a rozloženia, štruktúry makrokozmu a konkrétneho mikrokozmu v sebe obsahujú filozofiu poriadku a chaosu, pohybu v čase a priestore. Preto je pre Viktora Hulíka prirodzeným vyústením tvorby konfrontovanie diela s voľným priestorom, okolím, zemou, a tým i s nekonečným vesmírom, čo vyvrcholí v priestorovom objekte. Tým sa väčšmi zvýši mnohovýznamovosť permutácií, variácií a transformácií prezentovaných diel.
Vystupňuje sa tak variabilita pôvodnej myšlienky, dynamické umelcovo gesto. Schopnosť meniť sa, premenlivosť či dokonca nestálosť sú základnými filozofickými princípmi aj v Hulíkovej tvorbe. V dielach sa obmieňa, premieňa a strieda Hulíkom daný geometrický, tvarový alebo lineárny znak, ktorý sa stáva variabilným geometrickým útvarom. A opäť, tak ako v celej umelcovej tvorbe, nové štruktúry a línie sa prelínajú, prenikajú priestorom, zavesia sa jedna na druhú, či svojím pohybom odkrývajú nový vizuálny svet. Vlastná umelecká myšlienka je protikladom k technologickému médiu – počítaču, pohyb spochybňuje ustálenosť, rovnako ako dynamickosť popiera statickosť. V Hulíkovej ranej tvorbe podstatnejšiu úlohu zohrávala farba. Ona menila celú skladbu kompozície. V súčasnosti sú to predovšetkým polarity a hry odtieňov bielej a čiernej. Touto priestorovou hrou určuje juxtapozície tvarov aj línií, kontrastom zväčšuje či zmenšuje vzťahy a napätie harmónie a chaosu.

PhDr. Dagmar Srnenská, PhD.

Biografia

Viktor Hulík, výtvarník, galerista, organizátor výstav.
Na výtvarnej scéne pôsobí od roku 1974, keď absolvoval štúdiá na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave v ateliéri prof. Petra Matejku.
Jeho diela boli vystavené na mnohých samostatných výstavách vo viacerých mestách na Slovensku, ako aj v Prahe, Brne, Paríži, Viedni, Berlíne, Budapešti, Bruseli, Moskve, Hamburgu, Oldenburgu, Győri, Pécsi, Clevelande, Baltimore, Dallase, Herningu, Reutlingene, Le Mans, Novom Sade, Zürichu, Grazi, Veszpréme.
Vystavoval na viac než 460 kolektívnych výstavách po celom svete, v Českej republike, Rakúsku, Poľsku, Maďarsku, Bulharsku, Rumunsku, Turecku, Nemecku, Taliansku, Slovinsku, Chorvátsku, Švajčiarsku, Francúzsku, Španielsku, Belgicku, Holandsku, Dánsku, Švédsku, Nórsku, Portugalsku, Spojenom kráľovstve, USA, Kanade, Rusku, Mexiku, Japonsku, Kórei, Alžírsku, Brazílii a na Kube.