Sadovska-portret | Danubiana}

ŽLTÉ OBJATIE

02. jún 2017 - 03. september 2017 Kurátor: Mgr. Zuzana Duchová, PhD.

Dorota Sadovská pracovala vo svojej tvorbe so širokou škálou médií a tém. Výstava Žlté objatie prezentuje predovšetkým novú inštaláciu a nové prírastky k už riešenej problematike svätých v súčasnom kontexte. V Danubiane bude mať divák možnosť vstúpiť do priestorovej inštalácie ako do reálneho „objatia“.
Sadovská usilovne hľadá balans medzi protikladmi, styčný bod stretov rozličností. Najlepšie sa cíti V rozhraní, tak nazvala aj svoju doktorandskú prácu obhájenú v roku 2004. Maľba je stále žiadaným galerijným artiklom. Sadovská každé umiestnenie obrazu naväzuje na konkrétny priestor a jeho významy. Obrazy nielen zasahujú do priestoru, ale často vytvárajú nový sochársky priestor aj s prekážkami, otvorenými možnosťami a návodmi na pohyb divákov. Objatie tu možno chápať ako druh prijatia do vnútra špecifickej situácie v duchu slov Thomasa Mertona - svätcovi je vlastné, že sa nepohoršuje nad hriešnikom.
Popri maľbe sa od začiatku svojej tvorby venuje aj inštalácii, priestorovým objektom, performance a interaktívnym digitálnym projektom. V jej prístupe a konzistentnej reflexii sveta okolo seba môžeme odčítať hlboké a stále aktuálne témy ako dobro aj zánik, krásu aj odpudivosť, digitálnu manipuláciu aj ekológiu podané s potrebnou a vyváženou dávkou irónie, premyslenej hry so stereotypmi (či na stereotypy?) a ďalších ingrediencií, ktoré by sme mohli nazvať strešným pojmom spoločenský hacking. Ukazuje „otrepané“ či staré veci novým a sviežim spôsobom. Či už so štetcom v ruke, živou trávou na hlave alebo mobilom ovládaným robotom v galérii. V lete na žlto.
K vystavovanému cyklu v roku 2016 Galéria Nedbalka v Bratislave vydala pod názvom Anjeli a svätí samostatnú knihu s pôvodnými textami Ivana Štrpku, Petra Repku, Kataríny Bajcurovej, Jarmily Bencovej, Lucii Mikloškovej a Zory Rusinovej.

Biografia

Dorota Sadovská (1973) je známa predovšetkým figurálnou maľbou a inštaláciami posúvajúcimi procesy či výsledky klasickej maľby.
Vyštudovala na VŠVU v Bratislave a je absolventkou École Nationale des Beaux Arts v Dijone. Od roku 1995 realizovala desiatky významných samostatných výstav, zúčastnila sa skupinových výstav v slovenskom i medzinárodnom kontexte. Svoju tvorbu spolu s renomovanými kurátormi okrem klasických textov a monografií reflektovala autorskými časopismi SADO 1-3.