KOISOVA portret | Danubiana}

Zoom

16. jún 2018 - 02. september 2018 Kurátorka: Gabriela Garlatyová

Téma autorskej výstavy Patrície Koyšovej je označená jednoduchým a výstižným názvom ZOOM, odkazuje nás teda na videnie cez objektív napr. fotoaparátu, ktorý umožňuje plynulo meniť ohnisko na snímanie predmetov v rozličných vzdialenostiach pri stálom zaostrení. Maliarka sa procesom zobrazenia a videnia dôsledne zaoberá, skúma ho najmä v abstraktnej maľbe, ktorej morfologická štruktúra je pohyblivá, prelievajúca sa, núti hľadať ohniská, no pohľad diváka je unášaný vo vlnách, prúdoch, víroch.
Autorkina procesuálna abstrakcia je zážitkovou maľbou, ktorá pomocou primárnej farebnosti a tvarov vznikajúcich počas experimentálneho technologického postupu – maľbou vzduchom prostredníctvom vzduchového kompresora a ofukovacej pištole, sprostredkúva dynamické prežívanie maľby ako spontánneho tvorivého procesu.
Jej maľby sú komponované mimo stredovej osi, ohniska, bez pevných bodov či línií, ktoré by ich ukotvili, na ktoré by sme mohli fixne zaostriť. Patrícia ich komponuje tak, že dáva do kontrastu presný tvar, napr. kruhu, a nepresnú stopu vzduchovej pištole, ktorá ide po približnej priamke, a i tú občas prečiara/prečarbe. Tak dosahuje určitú stabilitu. Podľa Györgya Kepesa (Language of Vision) je statická dynamika alebo dynamická stabilita základom kompozície; fókus alebo „stred“ oko diváka vygeneruje vtedy, keď sa má čoho zachytiť, napríklad konára vo vode.
Maľba Patrície Koyšovej je „maľovaná“ netradičnými nástrojmi, akými sú mop alebo vzduch. Štrich a škvrna nie sú len zafixovaným výsledným tvarom po dopade rozprsknutej, rozfúknutej, vyliatej či otlačenej farby. Sú dôvodom, prečo maľba vzniká.
Podobne ako s paradoxom nestáleho ohniska, ktoré je premenlivé, je to aj s paradoxom priestorovej ilúzie jej obrazu, keď blízke zdá sa byť vzdialené a malé ako zväčšené. Toto obsahové a vizuálne pnutie v maliarskom procese prináša významy maľby, ktorá sa vyjadruje asociatívnou skladbou tvarov a farieb a pomáha si osobitým autorským rukopisom. Aj preto je takýto prístup blízkym surrealistickým princípom tvorenia. Maľba krajiny sa vynára akoby zo sna, z náhodne a spontánne vzniknutej farebnej skrumáže. Ako vízia pripomína čínsku štetcovú maľbu či krajinomaľbu, vodopád, ale ňou v skutočnosti nemá byť. Je maliarskou hrou Patrície Koyšovej, ktorá sa prejavuje esteticky pôsobivo a scénicky organizovane v sériách, opakovaniach, ale aj v deštrukčnom zásahu, keď čisté organické štruktúry sú napadnuté surovou drsnou maliarskosťou ako v rukopise, tak aj v myšlienkovom zámere.
Je zároveň maľbou, ktorá sprostredkúva osobný svet autorky. Jej metóda „maľby pre maľbu“ je aktivovaná z pozície autorky-ženy, ktorá mapuje, sníma, pozoruje okolitý svet, a hrá sa s jeho formami. Táto hra je spôsobom, ako prostredníctvom nej vypovedať o svete, v ktorom žije.
Patrícia Koyšová vychádza z tvarov životného priestoru, vesmíru, bunky, embrya či iných organických štruktúr a jednotiek, ktoré následne radí do sérií obrazov. Nutkanie tvoriť ich v sériách je pokusom hľadať ohniská, miesta, ktoré vyjavia maľbu, a umožnia vidieť hlbšie do vnútra tvorivého procesu skúmavým odkrývaním jej vrstiev. Koncept zoomu je o videní, o schopnosti hľadať skryté, nejasné, neviditeľné. Ale aj o pasii z pozerania sa, ktorá je divákovi odmenou za nájdenie ohniska, ktoré sa nachádza práve v ňom.

Gabriela Garlatyová

Biografia

Patrícia Koyšová (1985 Nové Zámky). V roku 2016 ukončila doktorandské štúdium na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave u prof. Ivana Csudaia, v ktorého ateliéri aj absolvovala predošlé štúdium na VŠVU (2005 – 2011) diplomovou prácou ZOOM, za ktorú získala Cenu rektora v kategórii voľné umenie.
Po ukončení Strednej umeleckej školy v Trenčíne, (odbor navrhovanie a modelovanie odevov) rok študovala na Univerzite Mateja Bela v Banskej Bystrici na FHV, Katedre výtvarnej tvorby. V roku 2008 sa zúčastnila na študijnom pobyte na Aristotle University of Thessaloniki u prof. Skiloyanisa. Má za sebou desiatky autorských a kolektívnych výstav, napríklad výstavu s Matúšom Lelovským v Industre v Brne, v Galérii Čin Čin v Bratislave, v Galérii Plusmínusnula, Žilina, v SPACE gallery, Bratislava, v roku 2016 sa zúčastnila na výstave Symfónia pre päť zmyslov v Stredoslovenskej galérii v Banskej Bystrici, na výstave Osamelí v Galérii mesta Bratislavy, alebo na výstave Rozmanitosť nutná v Slovenskej národnej galérii v Bratislave a na nedávnej autorskej výstave Focus v Mestskej galérii, Rimavská Sobota.

www.patriciakoysova.com