Bicykel | Danubiana

Bicyklom

Danubiana leží na polostrove, okolo ktorého vedie cyklotrasa z Bratislavy do Gabčíkova. Na bicykli sa k nám návštevník dostane z Bratislavy približne za 1,5 hodiny. Trasa vedie z Rakúska, popri Dunaji popod bratislavské mosty, pokračuje cez mestskú časť Petržalka a smeruje až do Maďarska. Z centra mesta sa možno napojiť na cyklotrasu cez Most SNP, cez Starý most alebo cez Most Apollo. Popri hrádzi sa nachádza niekoľko bufetov, kde je počas sezóny možnosť osviežiť sa a oddýchnuť si. Cyklista na ceste smerom do Danubiany míňa po pravej strane Rusovské jazero. Tesne pred štátnou hranicou s Maďarskom sa na hrádzi po ľavej strane nachádza bufet Obrátka, pri ktorom musí cyklista odbočiť vľavo. Od bufetu je Danubiana vzdialená približne 10 – 15 minút. Vedľa hlavného vchodu do múzea je k dispozícii stojan, kde si môžu cyklisti svoj bicykel uzamknúť. V prípade, že si nepriniesli zámok, majú možnosť bezplatne si ho požičať na recepcii.