Motocykel | Danubiana

Motorkou

Z Bratislavy sa možno dostať do Danubiany cez mestskú časť Petržalka, po Panónskej ceste (smer od Mostu SNP) alebo po Dolnozemskej ceste – cesta číslo 2 (smer od Mostu Apollo). Obe cesty sa stretávajú na veľkom kruhovom objazde, kde návštevník pokračuje smerom do mestskej časti Rusovce. Týmto smerom pokračuje cesta číslo 2, popri novom sídlisku Slnečnice a petržalskej hrádzi. Pred Rusovcami si môžu pasažieri auta všimnúť tabule

s nápisom DANUBIANA navigujúce do múzea. Za Rusovcami na cesta číslo 2 vodič odbočí vľavo smerom na Vodné dielo Čunovo a pokračuje rovno. Tesne za Vodným dielom Čunovo sa po ľavej strane nachádza múzeum moderného umenia Danubiana. Z Bratislavy sa do múzea návštevník dostane aj po diaľnici D2 smerom na Bratislava-Jarovce (smer od Mostu Lafranconi alebo z Einsteinovej ulice). Na diaľnici použije výjazd Jarovce a pokračuje až po križovatku, kde odbočí vpravo do mestskej časti Jarovce. Pokračuje po Jantárovej ceste a pri ďalšej križovatke odbočí vľavo na Ovocnú cestu. Ďalej sa cez Balkánsku cestu napojí na cestu číslo 2 v Rusovciach a pokračuje po nej až po odbočku vľavo na Vodné dielo Čunovo.

Pre návštevníkov sú k dispozícii dve parkovacie plochy. Jedna na pravej strane cesty (bez rampy) a druhá je na ľavej strane cesty, zabezpečená rampou. Pre návštevníkov je parkovanie počas celej návštevy zdarma.