Chodza | Danubiana

Peši

Ak návštevník zatúži po prechádzke, odporúčame sa odviezť autobusom číslo 91, smer Čunovo, z Bratislavy do mestskej časti Čunovo. Autobus má východiskovú zastávku v Bratislave pod Mostom SNP, kde je aj možnosť kúpiť si cestovný lístok v automate na lístky. Cesta na zastávku Miestny úrad Čunovo trvá približne 29 minút, postačí lístok s platnosťou 30 minút. Autobus prechádza cez mestskú časť Petržalka po Panónskej ceste a pokračuje trasou cez mestskú časť Jarovce, Rusovce a za Rusovcami vchádza do mestskej časti Čunovo. Zastávka Miestny úrad Čunovo (zastávka na znamenie – treba v autobuse stlačiť tlačidlo STOP) sa nachádza pri reštaurácii Furmanka. Po vystúpení odporúčame ísť doprava po Hraničianskej ulici, potom odbočiť vľavo na Ražnú ulicu a potom opäť odbočiť vľavo na ulicu Na hrádzi a pri najbližšej odbočke odbočiť vpravo na chodník vedúci cez les. Na druhej strane lesa je napojenie na cyklotrasu (hrádzu), po ktorej je možné prejsť pešo priamo k Danubiane. Po ceste návštevník prejde cez Vodné dielo Čunovo, kde si môže pozrieť vodné komory. Prechádzka trvá približne 40 minút.